Schervendag 2023

Schervendag 2023

Op zaterdag 4 maart hield de LWAOW haar jaarlijkse Schervendag. Evenals voorgaande jaren kon deze gehouden worden in de kantine van het Archeologisch Diensten Centrum ADC in Amersfoort. In zijn openingswoord heette voorzitter Jeroen ter Brugge de ruim 45 aanwezigen van harte welkom en wees op het gevarieerde programma waarin naast scheepswrakken dit keer ook aandacht is voor een archeologische opgraving van een belangrijk onderdeel in de maritieme infrastructuur. Op voorhand dankte hij de directie van het ADC voor de gastvrijheid voor het houden van deze schervendag.