Basiscursus Maritieme Archeologie

Download als PDF

De LWAOW organiseert in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(RCE), een Basiscursus Maritieme Archeologie. Het doel van de Basiscursus is om door middel van een samenwerking tussen professionals en amateurs, op de juiste wijze met archeologische onderzoeken een bijdrage te leveren aan de verbreding en verdieping van de kennis van ons maritieme verleden.

De Basiscursus Maritieme Archeologie is voor iedereen die geïnteresseerd is in de maritieme archeologie, zowel professionals als amateurs en voor zowel (sport)duikers als niet-duikende geïnteresseerden toegankelijk. In de cursus komen de aspecten van de maritieme archeologie aan bod en wordt een basiskennis van de maritieme archeologie verkregen.

De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkweekend. In het theorieweekend spreken professionals, werkzaam bij zowel de Rijksdienst, gemeenten en commerciële partijen,die ieder een eigen specialisme hebben waarbij aandacht besteed wordt aan:
– Wat is maritieme archeologie
– Geschiedenis van de maritieme archeologie in het algemeen en in Nederland
– Ontwikkeling van de Nederlandse Scheepsbouw
– Bodemopbouw en archeologische waarden van maritieme gebieden
– Gevaren voor het erfgoed onderwater
– Juridische aspecten en projectmanagement
– Maritieme archeologie in de praktijk
– Documenteren en rapporteren
– Omgaan met vondstmateriaal

Het theorieweekend is tevens de inleiding voor het praktijkweekend, waar alle behandelde aspecten in de praktijk gebracht worden. In dit weekend is het de bedoeling dat de cursisten zelfstandig een maritiem archeologisch onderzoek uitvoeren, waarvan uiteindelijk een archeologische rapportage geschreven wordt.

De cursus is vergelijkbaar met de NAS-I, een cursus aangeboden door de Engelse Nautical Archaeology Society (NAS), een non-profit organisatie gericht op maritieme archeologisch onderzoek. De RCE en LWAOW hebben een overeenkomst met de NAS getroffen waardoor de hier aangeboden Basiscursus Maritieme Archeologie overeenkomt met het Engelse NAS-systeem. De cursisten ontvangen na het volgen van de Basiscursus dan ook het NAS-I certificaat. De NAS certificering is internationaal erkend en aan de Basiscursus Maritieme Archeologie kan dan ook internationaal een vervolg gegeven worden.

De kosten voor deelname aan de cursus bedragen:
– € 225,- leden van de LWAOW/AWN krijgen € 50,00 korting bij overleg van lidmaatschap AWN
– € 275,- voor professionele archeologen die alleen het theorieweekend willen bijwonen
– € 375,- voor professionele duikers.

Het cursusgeld is inclusief cursusboek, koffie/thee en lunch tijdens het theorieweekend.

Voor deelname aan de cursus kan contact opgenomen worden met Alice Neet, opleidingscoördinator van de LWAOW: opleiding@lwaow.nl of het secretariaat van de LWAOW: secretariaat@lwaow.nl .