Kanonnen van Nederland

Als men iets wil weten over Nederlands geschut van voor de twintigste eeuw, dan neem je contact op met Nico Brinck op Terschelling. Deze zeeman in ruste is dé specialist van oude kanonnen in Nederland. Als AWN wisten we dat al. De jubileumexcursie in 2015 van 40 jaar AWN Noord-Nederland werd samen met Nico voorbereid. Een grote groep AWN’ers bracht toen een bezoek aan het clubhuis van de duikvereniging waar Nico een tiental opgedoken kanonnen heeft liggen.
Toen vertelde Nico dat jij al bijna 30 jaar wereldwijd aan het verzamelen was van informatie over kanonnen op Nederlandse schepen. Op een van de afbeelding staat Nico voor zijn kast met de verzamelde documentatie.
   
Deze week overhandigde  Barbara Speleers van de RCE het eerste exemplaar aan Nico Brink.
Het boek Binnen “Kanonnen van Nederland” kwam tot stand ik kader van het Programma Maritiem Erfgoed Nederland van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Bij de RCE  werd besloten om de kennis van Nico Brinck te verzamelen en te publiceren in het boek “Kanonnen van Nederland”.
Het boek bevat de geschiedenis van het Nederlands geschut en een opsomming van de bestaande kanonnen in Nederland.

De titel van het boek: Kanonnen van Nederland, Nederlands geschut en andere oude kanonnen in Nederland, Guns of the Netherlands, Dutch cannon and other old guns in the Netherlands.
Het boek is te bestellen op kanonnenvannederland@gmail.commet opgave van het adres, en het overmaken van 50 euro voor Nederland, inclusief verzenden, op NL21 RABO 0342 4533 27.
Het boek weegt 1,7kg. en beslaat 330 pagina’s met ruim 560 afbeeldingen. Het is volledig tweetalig: Nederlands/Engels.
Er zijn inmiddels aanvragen uit o.a. Australië, Thailand, Engeland, Malta en Zweden.