AWN-vrijwilligers terug op bijzondere vindplaats ‘het Hain’

Dit najaar is een groep actieve leden van onze afdeling als vrijwilliger betrokken bij de opgraving van de vindplaats ‘het Hain’ in het Provily-sportpark in Krommenie. Een bijzondere plek, omdat leden van onze afdeling hier ruim vijftig jaar geleden al een opgraving uitvoerden. Bijzonder is ook, dat er meteen sinds de ontdekking veel discussie is geweest over de aard van de vindplaats.

Het Hain, gedateerd in de eerste helft van de eerste eeuw na Chr., bestond uit een palissade met binnenin onder meer een diep gefundeerd, vierkant bouwwerk – een wachttoren? Toenmalig opgraver E.J. Helderman betoogde in 1971 in het AWN-blad Westerheem (jaargang 20, nr. 1) waarom hij dacht aan een Romeinse militaire wachtpost. Nu, ruim vijftig jaar later, lijkt de theorie van Helderman – die kort voor aanvang van het project van 2018 helaas overleed – bevestigd te worden, zoals hier te lezen is.

Post a comment