Verkenning in Uitgeest

Dit jaar hebben we een bouwkundig historisch onderzoek kunnen uitvoeren in een gebouw aan de Meldijk in Uitgeest. De eigenaar, zelf ook amateurarcheoloog, was tijdens werkzaamheden gestuit op vondstmateriaal, waarop hij onze hulp inriep.

Er bleven maar scherven uit de grond komen, voor het overgrote deel uit de 18de eeuw. Het lijkt een stortlaag te zijn geweest.

Inmiddels bevindt de verkenning zich in de afrondende fase, maar voor ons onderzoek is dat nog maar het begin. De komende tijd zijn wij druk in de weer met de uitwerking: eerst schoonmaken, restaureren, determineren, fotograferen en tekenen van de vondsten, daarna gaan we aan de slag om het materiaal en alle gedocumenteerde informatie te verwerken tot een publicatie.

De foto’s zijn (vooral) gemaakt door Gerard Graas

 

 

Post a comment