Archeozoölogie

Afbeelding: Wikipedia

Op dinsdag 21 november geeft Willem Schnitger van het bedrijf ArcheoLINK een lezing over een veelvoorkomende vondstcategorie, namelijk dierlijk botmateriaal. Naast het feit dat dit via C14-onderzoek een datering kan opleveren, kan het ook inzicht geven in de natuurlijke omgeving en iets vertellen over wat er op tafel stond. Uitgezet in de tijd kunnen veranderingen in het bottenspectrum iets zeggen over de (natuurlijke) omgeving en soms over samenleving en economie. Aan de hand van twee voorbeelden uit de Romeinse tijd zal Schnitger vertellen over zijn werkzaamheden en over wat we kunnen leren van de vondsten.