Alle berichten

Nieuws

 • Jef van den Akker Award 2018

  Op zaterdag 20 januari is op de jaarlijkse Schervendag van de LWAOW ook weer aandacht besteed aan de toekenning van de Jef van den Akker Award. De Award wordt uitgereikt aan iemand die zich het afgelopen jaar op één of meerdere wijzen verdienstelijk heeft gemaakt als erfgoedbeoefenaar in de maritieme archeologie op het gebied van: […]

  Verder lezen
 • Handleiding fotogrammetrie

  Hans van der Weide, lid van de LWAOW en secretaris van STIMON heeft een handleiding voor fotogrammetrie onder water samengesteld. Zij ervaringen met deze manier van documenteren van scheepwrakken onder water wil hij met anderen delen. Hij hoopt dat deze handleiding  ook anderen aanzet om met fotogrammetrie onderwater te experimenteren en ervaringen uit te wisselen. […]

  Verder lezen
 • Vastloper nekslag voor duikschip

  Van Nico Brink ontvangen wij het droevige bericht dat het duikteam Ecuador noodgedwongen afscheid moet nemen van hun duikschip de Ursus. Velen van ons kennen het duikschip dat nu na jarenlange trouwe dienst helaas moet worden gesloopt. De oorzaak hiervan is een vastloper van de scheepsmotor. De Ursus, waarmee ruim 1500 reizen zijn gemaakt was […]

  Verder lezen
 • Gesprek uitzonderingspositie vrijwilligers in de onderwaterarcheologie op ministerie van OCW

  Begin dit jaar hebben de AWN/LWAOW en de STIMON een brief naar de Minister van OCW gestuurd betreffende het opnemen van een uitzonderingspositie in de Erfgoedwet voor vrijwilligers in de maritieme archeologie. De brief heeft geresulteerd in een uitnodiging voor een gesprek op het ministerie van OCW. Dit gesprek heeft op 11 september 2017 plaatsgevonden. […]

  Verder lezen
 • Duikend amateur archeologen bezochten site VOC schip de Rooswijk

  Video verslag van het bezoek aan de Rooswijk. Op 15 en 16 augustus bracht een groep van 6 Nederlandse amateurarcheologen een bezoek aan de opgraving van het VOC-schip de Rooswijk dat in 1740 voor de Engelse kust nabij Ramsgate is vergaan. Ernie de Jonge maakte een video verslag van het bezoek.    

  Verder lezen
 • Basiscursus Maritieme Archeologie

  Interesse in de Basiscursus Maritieme Archeologie? In 2018 organiseert de LWAOW in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed weer een Basiscursus Maritieme Archeologie. Deze cursus omvat een theorie en een praktijkweekend. Zowel vrijwilligers in de archeologie onderwater als professionele archeologen kunnen aan deze cursus deelnemen. Heb je interesse in deelname aan deze cursus? […]

  Verder lezen
 • Antwoord Minister op verzoek vrijstelling certificeringsplicht

  Op 7 juli is er een positief antwoord vanuit het Ministerie van OCW ontvangen voor nader overleg over het verzoek vanuit de AWN voor vrijstelling van de certificeringsplicht voor vrijwilligers in de onderwaterarcheologie. De belangrijkste passage uit de brief luidt als volgt: “Graag zou ik ook u uitnodigen om op korte termijn te bespreken op […]

  Verder lezen
 • LWAOW T-shirt

  Laat zien wat jou Passie is. Dat kan met een T-shirt van de LWAOW.   Duik in het verleden geeft de belangrijkste activiteit van de leden van de LWAOW aan. Met het uitdragen van deze activiteit laten we zien dat we meer over ons maritiem erfgoed willen weten en het willen behouden voor de toekomst. […]

  Verder lezen
 • Archeologische duikers vragen minister meer ruimte

  Vrijwilligers in de maritieme archeologie maken jaarlijks vele duiken op veelal onbekende wrakken en objecten waarbij het doel is deze locaties te kunnen identificeren. Voor een goede identificatie van archeologisch locaties is het nodig vondsten mee naar boven te nemen. Deze locaties worden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gemeld en in hun […]

  Verder lezen
 • Vooraankondiging 25 Jaar LWAOW

    In september 2019 bestaat de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water 25 jaar. Aan dit jubileum willen we speciale aandacht besteden. We willen o.a. een origineel LWAOW Jubileumboek over de afgelopen 25 jaar samenstellen! Voor het jubileumboek willen we graag de beschikking krijgen over: Foto’s van archeologische activiteiten waarop leden (of oud-leden) van de LWAOW […]

  Verder lezen