Afdeling 1 Noord-Nederland nu een eigen vereniging!

In 2011 heeft de landelijke vereniging van de AWN (hoofdvereniging) haar statuten aangepast en het daarbij mogelijk gemaakt dat afdelingen, weliswaar blijvend binnen de verenigingsstructuur van de hoofdvereniging, als een eigen zelfstandige vereniging kunnen optreden. Daarbij speelden een aantal argumenten. De AWN ontwikkelt zich steeds meer als belangenbehartiger voor het cultureel en archeologisch erfgoed en om die taak, juridisch, goed uit te kunnen voeren heeft het de voorkeur als zelfstandige vereniging ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Dat geldt soms nog meer vanwege mogelijke  subsidieverlening door gemeenten en/of provincies die als eis stellen dat er sprake moet zijn van een rechtspersoon in het betreffende gebied die subsidie ontvangt en daarover verantwoording aflegt.  Daarnaast is de regelgeving op het gebied van banken aangescherpt, waardoor meer dan voorheen voor bepaalde handelingen, zoals het aanstellen van een penningmeester e.d., toestemming gevraagd moest worden aan het hoofdbestuur. Een soms erg omslachtige weg.

Op grond van de statuten van de hoofdvereniging heeft het bestuur van de afdeling 1 besloten tot het oprichten van een zelfstandige vereniging, binnen de hoofdvereniging van de AWN. Het hoofdbestuur heeft daarvoor de vereiste goedkeuring afgegeven en de vereniging is op 8 maart 2018 notarieel opgericht en inmiddels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71175474.

Voor de leden van afdeling Noord heeft dat geen gevolgen. Zij blijven lid van de hoofdvereniging AWN en de contributie wordt door de ledenvergadering van de hoofdvereniging AWN vastgesteld. Het heeft ook geen gevolgen voor de financiële verhouding. AWN Noord krijgt gewoon haar deel in de contributieopbrengsten zoals landelijk is vastgesteld. Wij zullen evenals de landelijke vereniging de fiscale ANBI status aanvragen, waardoor het ook mogelijk wordt donaties en giften zonder negatieve fiscale gevolgen voor de schenker, te ontvangen. De naam is niet gewijzigd, maar voor de externe communicatie, bijvoorbeeld de tenaamstelling van de bankrekening, gebruiken we een verkorte naam.

De vereniging draagt de naam: Archeologische Vereniging Noord-Nederland, Afdeling 1 van AWN, vereniging van vrijwilligers in de archeologie, verkort Archeologische vereniging Noord Nederland (AWN afdeling 1.)

 

Post a comment