Archeologisch onderzoek voor verbreding N34 Coevorden-Emmen

Archeologen zijn vanaf november met een archeologisch onderzoek in de bodem waar een nieuwe rijbaan gaat komen van de provinciale weg N34. Tussen Coevorden-Noord en de aansluiting N381 bij Emmen liggen mogelijk archeologisch interessante resten, zo blijkt op basis van bureau- en booronderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd vanwege de verdubbeling van de N34 op dit traject. Voordat de werkzaamheden starten, wordt begonnen met het archeologisch onderzoek. Op deze manier wordt voorkomen dat waardevol erfgoed verdwijnt.

Proefsleuven graven
Tot het voorjaar zijn teams met graafmachines bezig om langs de weg proefsleuven te graven. Deze zijn twee tot vier meter breed. De lengte varieert van 25 tot 50 meter. Archeologen brengen de bodem digitaal in kaart en doen onderzoek naar vondsten en grondsporen.

Mochten er sporen en vondsten worden gevonden, dan duurt het onderzoek mogelijk langer.

Post a comment