AWN ontving 3de jaarsstudenten van de Saxion Archeologieopleiding bij Kamps Heide en Balloërveld

       

Maandag 29 oktober 2018 werden de studenten in kader van het lesonderwerp “Fysieke bescherming archeologisch landschap en archeologische monumenten” door de AWN rondgeleid door het geschiedenisboekje van Nederland; Kampsheide en het Balloërveld, nabij Balloo en Rolde. De nadruk van de excursie lag op de aldaar aanwezige archeologische monumenten, hun betekenis en de mogelijkheden om deze monumenten duurzaam te behouden.

Tijdens de excursie werden een aantal dilemma’s besproken. Vraagstelling in het Tumulibos was of de oude en karakteristieke beuken wel pasten in het grafveld bestaande uit zo’n 35 grafheuvels. Na discussie vond met dat de bomen die met hun wortels de grafheuvels doorboren, te kappen en alle andere bomen te laten staan. Een kaal grafveld zou hier afwijken van de omgeving, van nu.

Een tweede dilemma werd voorgelegd bij het hunebed van Balloo. In kader van duurzame energieopwekking zou de aanleg een zonpanelenpark hier tegen de schuin oplopende keileemhelling, een prachtige locatie zijn. Na een discussie van waarom wel en waarom niet, besloten om vanwege de grote cultuurhistorische betekenis van het hunebed en omgeving en het  IJstijdlandschap, hier geen zonnepark aan te leggen.

Een tweede groep studenten is samen met Saxion docent Adri Mulder op het Balloërveld ontvangen en rondgeleid door Albert Koopman. Albert kent als schaapsherder het Balloërveld op zijn duimpje en heeft in het verleden veel archeologische voorwerpen gevonden. Gelijktijdig met het inhalen van de schaapskudde (1000 schapen!) heeft Albert Koopman uitleg gegeven over de conservering van het landschap, de grafheuvels, Celtic field en de karrensporen.

Al met al een geslaagde dag.

 

Post a comment