Basiskennis Maritieme Archeologie

Maritieme archeologie is een fascinerende bezigheid in ons land waar een belangrijk deel van de maritieme historie onderwater ligt. Het gaat daarbij niet alleen om scheepswrakken, maar ook over verdronken landschappen, bewoningsresten, restanten van brug-, kade- en havenconstructies en zelfs afvallagen die waardevolle informatie over ons verleden kunnen verschaffen.

Doordat sportduikers tijdens het duiken in aanraking komen met restanten van ons maritiem erfgoed, wordt vaak de belangstelling gewekt voor de geschiedenis van het aangetroffen object. Evenals bij onderwaterfotografie, onderwaterbiologie en andere activiteiten onder water is het duiken een hulpmiddel waarvoor men over de nodige vaardigheden moet beschikken om aan de kernactiviteit meer inhoud en vorm te kunnen geven. Daarnaast stelt de beoefening van maritieme archeologie eisen aan de omgang met de vindplaats en zeker aan de omgang met eventuele objecten die op de vindplaats worden aangetroffen.

De LWAOW heeft in samenwerking met maritiem-archeologen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en enkele bedrijven het boek Basiskennis Maritieme Archeologie samengesteld. Dit naslagwerk is een aanzet voor de vrijwilliger in de maritieme archeologie om zich te bekwamen in de vaardigheden die benodigd zijn voor de juiste uitoefening van deze hobby. Met de verworven kennis kan hij/zij een belangrijke bijdrage leveren aan de juiste aanpak, rapportering en mogelijke publicatie van de onderzoeken die door hem/haar zijn uitgevoerd. Met de juiste kennis kun hij/zij een bijdrage leveren aan een nauwere samenwerking tussen de vrijwilliger en de professionele maritiem archeoloog. Immers de sportduiker, met de nodige kennis over de omgang met maritiem erfgoed en vaak specifieke kennis van vindplaatsen in zijn regio, kan de professionele archeoloog aanvullen en daarmee het resultaat van het onderzoek versterken. Daarnaast kan dit naslagwerk ook een belangrijke bijdrage leveren aan de verbreding en verdieping van de kennis aan reeds actieve vrijwilligers in de maritieme archeologie.

Het boek verdeeld in een theorie en een praktijkgedeelte. In het theorie deel komen de volgende hoofdstukken aan de orde: – Wat is maritieme archeologie; – Geschiedenis van de maritieme archeologie; – Maritieme archeologie in Nederland; – Ontwikkeling van de Nederlandse scheepsbouw; – Bodemopbouw en archeologische waarden van maritieme gebieden; – Gevaren voor het erfgoed onder water en – Juridische aspecten.

In het praktijkdeel wordt aandacht besteed aan onderwerpen die informatie geven voor het  uitvoeren, documenteren en rapporteren van uitgevoerde onderzoeken; te weten: – Praktijkmanagement; – Maritieme archeologie in de praktijk; – Zoekmethoden; – Documenteren; – Vondstmateriaal en  – Rapporteren. 

Om een beeld te geven van de verschillende activiteiten die tot de maritieme archeologie kunnen worden gerekend zijn tussen de hoofdstukken activiteiten van ‘LWAOW’ers in beeld’ opgenomen. Zij geven een goed beeld van de verscheidenheid aan mogelijke onderzoeksthema’s.

Het boek Basiskennis Maritieme Archeologie (formaat 21 x 30 cm, 212 bladzijden met veel afbeeldingen en foto’s in full-colour) wordt in principe ingezet bij de Basiscursus Maritieme Archeologie die de LWAOW jaarlijks in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert en vervangt daarmee het losbladige cursusboek dat tot 2008 werd gebruikt.

Voor geïnteresseerden is het boek ook verkrijgbaar door overmaking van € 35,– (incl. verzendkosten) op rekeningnummer NL41 ABNA 0568 4227 32  t.n.v.  penningmeester LWAOW te Hilversum.

Interesse in de Basiscursus Maritieme Archeologie?

De LWAOW organiseert in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een Basiscursus Maritieme Archeologie. Deze cursus omvat een theorie en een praktijkweekend. Zowel vrijwilligers in de archeologie onderwater als professionele archeologen kunnen aan deze cursus deelnemen. Heb je interesse in deelname aan deze cursus? Zie

www.awn-archeologie.nl/afdeling/lwaow/wp-content/uploads/2017/09/BAM-interesse-2.pdf

Post a comment