Een archeologische streep door Drenthe ……

Archeologisch onderzoek in het toekomstige tracé van de N34 Emmen – Coevorden

Door: Fred van den Beemt

De provinciale weg, de N34 tussen Coevorden en Emmen, wordt de komende jaren verbouwd. In dit project gaat de provincie Drenthe twee wegvakken van de N34 verdubbelen. Het traject loopt van Coevorden-Noord tot aan het klaverblad A37 en van Emmen-West tot aan de N381 (aansluiting Frieslandroute). Het tussenliggende deel bij Erm, is eerder al verdubbeld. In totaal gaat het om bijna 9 kilometer. Het gebied waar de verdubbeling gaat plaatsvinden, is een bijzonder geologisch en archeologisch gebied. Een gebied ontstaan in de IJstijd en bejaagd door jagers uit het laat Paleolithicum en Mesolithicum. Later werd het gebied vanaf het Neolithicum bebouwd met huizen, spiekers, hutkommen en andere bouwsels.

Kleine gehuchtjes met een paar boerderijen ontstonden.  Gehuchten die in de loop van de eeuwen weer zijn verlaten en bedekt zijn met een laag zand. De gevonden paalsporen zijn van boerderijen van huizen waar mensen hebben gewoond, waar zij hebben geleefd, gewerkt, kinderen hebben gekregen en van dierbaren afscheid hebben genomen. Dat besef was er ook bij de opdrachtgever, de Provincie Drenthe.

Voordat de weg werkelijk wordt aangelegd, laat de provincie meer dan steekproefsgewijs een archeologisch onderzoek uitvoeren. Ieder die over de N34 rijdt, kan dat zien. Intussen zijn er al heel wat opgravingsputten langs de weg gegraven. Er zijn vondsten gedaan vanaf het laat Paleolithicum, 14.000 jaar geleden tot aan de Middeleeuwen. Het gaat hier om plekken waar jagers en voedselverzamelaars hun gereedschappen maakten van vuursteen. Uit latere perioden zijn paalsporen van tientallen plattegronden van huizen, boerderijen, bijgebouwen en erfscheidingen gevonden. Deze dateren vanaf de IJzertijd tot aan de Middeleeuwen.

De vondsten die zijn gedaan zijn scherven van potten, schalen en objecten van vuursteen, zoals pijlpunten en schrabbers.

Nog tot 1 juli a.s. zal het archeologisch onderzoek langs de N34 worden uitgevoerd. Daarna zal al wat is gevonden worden uitgewerkt en verschijnen in een uitgebreid opgravingsverslag. Daarmee wordt geopenbaard wat voor mensen er hebben gewoond en wordt Drentse erfgoed leesbaar voor iedereen. Dan zullen we echt weten wat de streep die door het Drentse landschap wordt getrokken, heeft opgeleverd.

Intussen hebben zo’n 550 basisschoolleerlingen van de groepen 7 en 8 uit Coevorden en Emmen een educatieve uitleg op school en in het Informatiecentrum van de N34 in Dalen gekregen. Zij hebben zelf opgegraven, hebben met de metaaldetector mogen werken en brachten een bezoek aan de opgraving. Op deze wijze zijn de kinderen betrokken bij het ontstaan van Drenthe en met de bewoningsgeschiedenis in hun woonomgeving.

Open dag op zaterdag 25 mei

Op zaterdag 25 mei vond er voor de opgravingen nabij Emmen een open dag plaats. Deze startte in het Informatiecentrum van de HunebedHighway, de N34, in Dalen. In en bij het Informatiecentrum vonden verschillende activiteiten plaats, zoals een uitleg over wat er intussen is gevonden, werd ieder uur een presentatie gegeven en werden vondsten getoond. Voor de kinderen was er een opgravingstafel en konden zij op zoek naar vondsten met een metaaldetector. Vrijwilligers van de Archeologische Vereniging Noord-Nederland hebben deze activiteiten begeleid.

Vanuit het Informatiecentrum vertrok ieder uur een bus, die de bezoekers naar de opgraving bij Emmen bracht. Daar werd door de archeologen een interessante uitleg gegeven. Tot besluit werd een zeefinstallatie bezocht waar het geselecteerde zand van de opgraving systematisch met water en zeven werd geschoond om vuurstenen afslagen en werktuigen van de prehistorische mens te vinden.

Hieronder een fotoimpressie van de archeologische week voor basisscholen en opendag van 25 mei.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20190525_115303-1024x576.jpg

Post a comment