Een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden

Een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden. Het nieuwe jaar is begonnen. In de media is de afgelopen tijd teruggekeken naar de hoogte- en dieptepunten van het jaar dat achter ons ligt.

Als archeologische vereniging doen we dat ook. We kijken wat we als vereniging samen onze leden hebben kunnen doen. Dat is veel.

Eigenlijk is het als geïnteresseerde in de archeologie verder kijken dan een jaar terug veel interessanter. Als liefhebbers van het verleden kijken we graag terug naar de prehistorie en de middeleeuwen. In feite is de basis van ons huidige leven, ons huidige bestaan niet in 2019 ontstaan maar bouwen we voort op al die mensen die er niet meer zijn.

Ik probeer wel eens te dromen over hoe onze prehistorische mens het nieuwjaar heeft gevierd. Wat voor tradities zullen zij hebben gehad. Begon hun nieuwjaar op 1 januari of werd het nieuw jaar gekoppeld aan een de vruchtbare periode die aanbrak. Zo begon het nieuwe jaar bij de Romeinen bij het begin van de lente. Hoe zullen zij dat hebben beleefd. Keken zij terug op de dagen die achter hun lagen of keken zij vooral vooruit. Vooruit om te kunnen overleven.

Vast staat dat het verenigingsjaar met een goed gevoel wordt afgesloten. 2020 begint al meteen goed met de cursus archeologie in Groningen in samenwerking met het Instituut voor Archeologie van de Universiteit van Groningen en de Studentenvereniging Archeologie van de RUG. De cursus was al binnen twee dagen volgeboekt. Helaas moesten wij een behoorlijk aantal geïnteresseerden op de wachtlijst plaatsen. We kunnen hiermee ook concluderen dat belangstelling voor de archeologie groot is en toeneemt. We gaan kijken naar een mogelijke dezelfde, tweede cursus. Een goed begin voor 2020.

Als bestuur hopen we dat 2020 een jaar wordt waar we zowel educatief, als in praktische zin veel voor u en de geschiedenis van ons gebied kunnen betekenen. Er liggen wat dat betreft al aardig wat activiteiten op het bordje. Wij houden u op de hoogte.

We wensen u, samen met uw dierbaren, fijne feestdagen en voor volgend jaar alle goeds!

Namens het bestuur,

Fred van den Beemt, voorzitter.

Post a comment