Erepenningen AWN voor twee noordelijke vrijwilligers in de Archeologie

Zaterdag 13 april werden in Enschede tijdens een landelijke ledenbijeenkomst van de Archeologische Vereniging, twee leden van de AWN afdeling Noord-Nederland onderscheiden met de AWN Erepenning voor het vele werk dat zij jarenlang hebben verricht. De een is Jan Venena uit Makkum. Hij werd onderscheiden vanwege zijn onuitputtelijke en jarenlange inzet voor de onderwaterarcheologie in Nederland. De tweede gedecoreerde is Fred van den Beemt uit Assen. Hij kreeg de erepenning voor zijn jarenlange werk voor de archeologie voor met name publieksarcheologie, zijn vele publicaties en behoud van het archeologisch erfgoed.

Jan Venema ontvangt uit handen van landelijk voorzitter Gajus Scheltema, de AWN versierselen

Zo ook had Fred van den Beemt zijn handen vol

Post a comment