Ledenvergadering Archeologische Vereniging Noord-Nederland (AWN) in Ezinge gaat niet door inverband met de Coronacrisis

De ledenvergadering van de Archeologische Vereniging Noord-Nederland (AWN) vindt plaats op zaterdag ………………… a.s. in het Wierdenmuseum te Ezinge.

De inloop is vanaf 13.00 De vergadering begint om 13.30 uur. Vanaf ca. 15.00 uur zal een rondleiding volgen door het dorp en naar de kerk. De kerk staat bovenop een imposant hoge wierde. Een uitgebreid programma volgt.

De leden ontvangen de agenda met verslag van de vorige vergadering per mail.

Wij maken u er op attent dat van de opgravingen een boeiend verslag in boekvorm is verschenen van de hand van Annet Nieuwhof.

Zie hiervoor het volgende bericht.

De website van het Wierdenmuseum: www.wierdenland.nl

Post a comment