Meehelpen bij archeologisch onderzoek bij de verdubbeling van de N34 bij Dalen

In het toekomstige tracé van de N34 wordt op dit moment tussen Dalen en Emmen door archeologen gezocht naar sporen van bewoning van mensen uit de prehistorie en vroege middeleeuwen.

Tot in het voorjaar zijn veldteams met graafmachines actief om proefsleuven te graven. De archeologen van Arcadis brengen de sporen van bewoning digitaal in kaart en doen onderzoek naar hoe mensen hier hebben gewoond en hoe zij hebben geleefd.

De provincie Drenthe en Archeologisch bedrijf Arcadis nodigen archeologievrijwilligers van harte uit om mee te komen helpen bij de opgraving.

Er wordt wel naar een stukje ervaring gevraagd. De werkzaamheden bestaan uit extra werkzaamheden, waar de archeologen niet aan toekomen. Voorbeeld het onderzoeken van afvalkuilen, paalkuilen, etc.

Leden die mee willen werken, kunnen zich melden bij bestuurslid Fred van den Beemt, awn@vdbeemt.nl

 

Post a comment