Neanderthalers in Noord-Nederland – Leven aan de rand van de Oerwereld

Begin oktober is het Neanderthalers in Noord-Nederland – Leven aan de rand van de Oerwereld, verschenen.

Het boek is geschreven door Marcel Niekus & Evert van Ginkel, ISBN 978-90-803447-9-2, uitg. Drentse Landschap, Assen, Prijs € 24,50 en rijk en prachtig geïllustreerd.

Ongeveer 50.000 jaar geleden, enkele duizenden jaren voordat moderne mensen Europa kwamen koloniseren, bivakkeerde een groepje Neanderthalers op de spaarzaam begroeide flank van de Zeijen-rug. De plek in het toenmalige steppe-achtige landschap was zorgvuldig gekozen: hij bood uitzicht over het stroomdal van het Oostervoortschediep, dat destijds vele meters lager lag dan tegenwoordig. Na een succesvolle jacht in de brede dalvlakte, slachtten ze hun buit met stenen gereedschappen op de hogere en drogere delen van de rug. De vuurstenen die het groepje jagers ter plaatse achterliet vormen nu, ongeveer 40.000 jaar na het uitsterven van de Neanderthaler, belangrijke studieobjecten voor steentijdarcheologen. De vindplaats, verreweg de grootste ten noorden van de grote rivieren, is een van de belangrijkste relicten van de aanwezigheid van onze uitgestorven neef aan de rand van zijn verspreidingsgebied.

 

Post a comment