Nieuws vanuit Archeos Fryslân – onderwaterarcheologie

Nieuwsbrief nr.1 – 2018

1. M.S. ” Archeos”.
Vorig jaar is er een Jeanneau bijboot met buitenboordmotor aangeschaft waarmee we de mogelijkheid creëren om ook op de Waddenzee kleine onderzoeken te kunnen verrichten in getijdenwater. Tevens zijn we flexibel om met de kleine boot sonaronderzoek en verkenningen uit te voeren op de Friese binnenwateren en meren.

Ons onderzoeksschip heeft de winter goed doorstaan. Er is een lijst van noodzakelijke werkzaamheden afgewerkt. De Archeos heeft in Workum op het droge gelegen en het onderwaterschip is schoongespoten, ontroest en opnieuw in de primer en antifouling gezet. Ook zijn er kimkielen aangebracht om het schip stabieler te maken tijdens het varen.
Het bovenwater schip en het dek zijn door de klussers ook goed onderhanden genomen, de vele roestplekken zijn verwijderd, de railingen en gangboorden zijn geheel kaal gehaald tot op het blanke staal en zijn opnieuw in de primer gezet en afgelakt. Tijdens de werfbeurt hebben we ook de mogelijkheid aangepakt om één van de side-scan transponders te vervangen met de nieuwste technieken. Hierdoor kunnen op nog hogere frequentie gedetailleerde sonaropnames maken. De Archeos is weer klaar voor het zomerseizoen!

Op 9 juni is de Archeos weer te water gelaten en teruggevaren van Workum naar Stavoren. Tijdens de tocht naar Stavoren konden we direct merken dat de nieuw geplaatste kimkielen goed werkten: na wat slingeren door de golven ligt de Archeos sneller stabiel.
De oude ligplaats in de oude haven, net “om de hoek” vanaf het IJsselmeer, is door uitbreiding van de Stavense visserijvloot en vervangen van de steiger helaas niet meer beschikbaar. In goed overleg met de havenmeester van Stavoren hebben we een nieuwe ligplaats toegewezen gekregen in de Gemeentelijke binnenhaven van Stavoren, aan de zuidoost kant van het stadje. Helaas liggen we nu wel aan de binnenzijde van een van de sluizen. Hierdoor zullen we in de zomerseizoen wat eerder moeten vertrekken om de drukte van de vaarrecreanten vóór te zijn.

2. IJsselmeerproject in samenwerking met Gemeente Sudwest Fryslan (SWF).
Afgelopen jaren zijn er door Stichting Archeos Fryslân veel gegevens vergaard met de Side-scan sonar. Vorig seizoen hebben we in samenwerking met de gemeentearcheoloog van SWF een Plan van Aanpak opgesteld voor nader onderzoek. We hebben uit onze eigen side-scan data 4 objecten geselecteerd. We zijn bezig met een verkennend onderzoek van die 4 objecten en hopen dat in de komende weken af te ronden. Daarna zal in overleg met de gemeentearcheoloog een keuze gemaakt worden. Eén object zal vervolgens aan een grondig onderzoek onderworpen worden. We hopen dat het weer ons welgezind zal zijn, om ook dat onderzoek dit seizoen af te ronden. Dan hebben we de komende winter de tijd om het hele project af te sluiten met een (hopelijk) fraai rapport.

3. Onderzoek meebeleven.
Ben je geïnteresseerd in onze activiteiten en wil je eens bij ons aan boord kijken hoe wij ons onderzoek uitvoeren? Meld je dan aan bij de coördinator van Stichting Archeos Fryslan.

Op het grote open water van het IJsselmeer zijn we afhankelijk van de weergoden. We hebben wel een planning voor het uitvaren maar deze wil nog wel eens wijzigen. Het beste kun je contact opnemen en overleggen wat de mogelijkheden zijn. We varen meestal uit in het weekend en een enkele keer op een doordeweekse dag (in de zomervakantie). De kosten om mee te gaan bedragen €20,- per dag. Het is goed om je op tijd aan te melden, want de ruimte op de Archeos is beperkt. Wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Aanmelden kan bij Bert Kremer (coordinator@archeosfryslan.nl of bert.kremer@kpnmail.nl).

Uitvoering van archeologische onderzoeken onder water door Stichting Archeos Fryslân wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van:

Post a comment