Oertijdmarkt in Borger een succes!

De Oertijdmarkt die op zondag 4 augustus bij het Hunebedcentrum werd georganiseerd, was een boeiend en succesvol. De stand van onze vereniging werd goed bezocht. Er was veel belangstelling van jong en oud voor het maken van sierraden uit de tijd van Vikingen en uit prehistorie. Kinderen konden met de metaaldetector op zoek naar “schatten”. Bezoekers hebben informatie meegekregen over de onderwerpen die werden getoond. Zo werd de nieuwe leskoffer “Muziek in de prehistorie” voor het basisonderwijs voor het eerst gepresenteerd. Meer dan 60 bezoekers deden mee aan het raden van het gewicht van de in Groningen gevonden kanonskogel. Drie bezoekers zaten 20 gram vanaf het werkelijke gewicht.

Al met al kan terugekeken worden naar een prachtige dag. Dank aan de vrijwilligers die de stand bemensten!

Post a comment