Prehistorisch gereedschap in Oudeschanskerkolk

Bron: DvhN, 20 september 2018 door Marc Looden.

In het uit de Oudeschanskerkolk verwijderde slib zijn voorwerpen uit verschillende tijdperken gevonden. Dat heeft archeoloog Ko Lenting bekend gemaakt.

Flora en fauna

De eeuwenoude bij Oudeschans gelegen kolk was volledig dichtgeslibd. Op initiatief van natuurorganisatie IVN werd die slib, 5000 kuub in totaal, in de afgelopen periode verwijderd. Het IVN wilde de kolk zo in ere herstellen en flora en fauna er meer ruimte geven.

Zilveren tabaksdoos

Het slib werd door archeologen, onder wie Lenting, onderzocht. ,,We vonden veel voorwerpen uit de periode 1860 tot 1960’’, vertelt hij. ,,Toen stond bij de kolk een boerderij. We hebben een zilveren tabaksdoos gevonden, olielampjes maar ook allerlei spullen.’’

Mesolithicum

Uit de periode waarin de vesting nog door soldaten werd bewoond, de zeventiende eeuw, doken kanonskogels. ,,Middeleeuwse kogelpotten, waarin werd gekookt, hebben we ook gevonden. En uit het Mesolithicum, de Middensteentijd, vonden we gereedschap van vuursteen.’’

De gevonden voorwerpen zijn, zoals de regels het willen, eigendom van de rijksoverheid en worden opgeslagen in een depot in Nuis.

Post a comment