Schat aan opgravingen Ezinge volledig gepubliceerd

De archeologische opgravingen in Ezinge (1923-1934) door Albert van Giffen trokken destijds internationaal de aandacht. Van Giffen wierp een volledig nieuw licht op bewoning in de ijzertijd en Romeinse tijd. Door de grote hoeveelheid vondsten is er echter nooit een volledige publicatie daarover verschenen. Daar is verandering in gekomen. In de zomer van 2014 verscheen het omvangrijke werk “En dan in hun geheel. De vondsten uit de opgravingen in de wierde Ezinge”.

Tussen 1923 en 1934 werd een groot deel van de wierde van Ezinge (in het Groninger Reitdiepgebied) opgegraven door het Biologisch-Archeologisch Instituut (het huidige Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen), o.l.v. Albert Egges van Giffen. De opgraving trok nationaal en internationaal veel aandacht. In Ezinge werd voor het eerst duidelijk dat men in de ijzertijd en de Romeinse tijd niet in primitieve hutten had gewoond. Er werden resten van vele grote boerderijen gevonden, waarin vaak nog stalboxen herkenbaar waren. Er was in die gebouwen ruimte voor veel vee.

Te omvangrijk

Het vondstmateriaal en de nieuwe gegevens die de opgravingen opleverden waren zo omvangrijk dat het nooit kwam tot volledige uitwerking en publicatie. Ezinge was daarmee één van vele Nederlandse vindplaatsen die in de vorige eeuw zijn opgegraven, maar nooit uitgewerkt. Om de kennis die in die oude opgravingsgegevens is verborgen beschikbaar te maken en een rol te laten spelen in het moderne onderzoek, is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) het Odysse-programma in het leven geroepen. Binnen Odyssee is ook een eenjarige subsidie verleend aan het Groninger Instituut voor Archeologie van de RUG, voor uitwerking en publicatie van het vondstmateriaal uit Ezinge. Dit onderzoek is uitgevoerd in 2011, onder leiding van drs. Annet Nieuwhof van het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie.

Belofte Van Giffen nu ingelost

De titel van de publicatie, En dan in hun geheel, verwijst naar een artikel van Van Giffen, waarin hij toezegt de resultaten later, en dan in hun geheel, te zullen publiceren. Dat heeft hij echter nooit gedaan. In dit boek worden het handgevormd aardewerk en het Romeinse en vroegmiddeleeuwse draaischijfaardewerk, de metalen en natuurstenen voorwerpen, de kralen en de dierlijke en menselijke resten beschreven en geïnterpreteerd tegen de achtergrond van de bewoningsgeschiedenis.

Het boek wordt uitgegeven door de Vereniging voor Terpenonderzoek. Het is vanaf 25 juni verkrijgbaar via de vereniging, www.terpenonderzoek.nl. Volledige gegevens boek: A.Nieuwhof (redactie), 2014: En dan in hun geheel. De vondsten uit de opgravingen in de wierde Ezinge ( = Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 96), Vereniging voor Terpenonderzoek, Groningen. 256 pagina’s, rijk geïllustreerd. ISBN 978-90-811714-6-5. Met bijdragen van: Wil van Bommel-van der Sluijs, Harry Huisman, Lykke Johansen, Egge Knol, Susanne Manuel, Annet Nieuwhof, Mirjam Post, Wietske Prummel, Dick Stapert, Sophie Thasing, Tineke B. Volkers en Inger Woltinge.

Het onderzoek werd financieel mogelijk gemaakt en gesteund door: NWO, RUG, Vereniging voor Terpenonderzoek, Huis van de Groninger Cultuur, SNMAP en Gemeente Winsum.

Post a comment