Scheepshout – Herkennen, documenteren en behandelen.

In ons waterrijke land komt het regelmatig voor dat bij werkzaamheden aan onderwaterbodems stukken hout boven komen drijven of aanspoelen. Dit kan hout zijn afkomstig van een schip of het kan gaan om scheepshout dat is hergebruikt. Soms gaat het daarbij om samengestelde delen, een andere keer is het een enkele losse plank Zo’n stuk hout of fragment van een scheepsconstructie kan een stukje in de puzzel zijn van de historie van het gebied waar het is aangetroffen of in de geschiedenis van onze houten scheepsbouw. Voor dat laatste is het van belang dat we het als ‘Scheepshout herkennen, documenteren en behandelen’.

Deze handleiding geeft de vrijwilliger in de maritieme archeologie een handvat om aangetroffen hout te herkennen als scheepshout, te documenteren en te behandelen. Het op uniforme wijze documenteren van scheepshout is van belang en sluit aan bij de werkwijze die door de professionele maritiem archeologen wordt gehanteerd. Deze standaardisatie maakt het mogelijk om op de juiste wijze kennis te nemen van elkaars werk, het te interpreteren en zo mogelijk te gebruiken bij verder onderzoek.

Een vrijwilliger in de maritieme archeologie, met de nodige kennis van scheepshout, kan zo een bijdrage leveren aan onze maritieme historie en de kennis van de houten scheepsbouw.

Voor geïnteresseerden is de handleiding ook verkrijgbaar door overmaking van € 15,– (incl. verzendkosten) op rekeningnummer NL41 ABNA 05684227 32 ten name van penningmeester LWAOW te Hilversum

Post a comment