Serena Buitenhuis werkt aan les “Muziek in de Prehistorie”

Serena Buitenhuis, archeologiestudente bij Hoogeschool Saxion te Deventer, zal vanuit AWN afd. 1, Noord-Nederland (Archeologische Vereniging Noord-Nederland) en Wim Schennink, voorzitter van de werkgroep Archeologie en Educatie, het komende jaar worden begeleid bij haar afstudeeropdracht “Muziek in de Prehistorie”. Serena gaat voor de bovenbouw van het basisonderwijs de les “Muziek in de Prehistorie” samenstellen. Deze les is mede bedoeld voor plaatsing op de landelijke AWN-website www.archeologieopschool.nl

De stage blijft niet beperkt tot het samenstellen van deze les. Serena zal daarbij ook een tentoonstellingsontwerp maken voor een tentoonstelling over dit onderwerp in het IJstijdenmuseum in Buitenpost. De tentoonstelling zal uiterlijk in 2020 in het IJstijdenmuseum worden geopend. Daarna kan de tentoonstelling gaan reizen naar andere musea in Nederland. In kader van de stage zal Serena “alle” prehistorische muziekinstrumenten uit Nederland inventariseren.

Uiteindelijk komt er een eindverslag met daarin de les voor het basisonderwijs, een voorstel voor de tentoonstelling en een artikel voor “Archeologie in Nederland”.

Vanuit het bestuur en vanuit de landelijke AWN werkgroep “Archeologie en Educatie” zal Serena worden ondersteund.

We wensen Serena heel veel succes!

Fred van den Beemt.

[Foto: TEDXSAXION]

Post a comment