Zaterdag 25 mei – Open dag bij het Archeologisch onderzoek van de N34 in Dalen

De provinciale weg, de N34 tussen Coevorden en Emmen, wordt de komende jaren verdubbeld. In dit project gaat de provincie Drenthe twee wegvakken verdubbelen van de N34. Het traject loopt van Coevorden-Noord tot aan het klaverblad A37 en van Emmen-West tot aan de N381 (aansluiting Frieslandroute). Het tussenliggende deel, bij Erm, is eerder al verdubbeld. In totaal gaat het om bijna 9 kilometer.

Voordat de weg werkelijk wordt aangelegd, vindt er eerst archeologisch onderzoek plaats.

Intussen zijn er al heel wat opgravingsputten langs de N34 gegraven. Er zijn inmiddels vondsten gedaan vanaf het Mesolithicum tot aan de Middeleeuwen. Tientallen huisplattegronden vanaf de IJzertijd tot aan de Middeleeuwen zijn er intussen opgegraven.

In de week van 20 mei worden iedere dag basisschoolleerlingen verteld over wat archeologie is en waarom archeologie/geschiedenis zo belangrijk voor ons zelf is. Zij zullen zelf op zoek gaan naar vondsten, gaan bij de archeoloog op bezoek en gaan een kijkje nemen op de opgraving.

Op zaterdag 25 mei vindt er voor de opgravingen nabij Emmen een open dag plaats. Deze start in het Informatiecentrum van de N34 in Dalen. In en bij het Informatiecentrum vinden verschillende activiteiten plaats, zoals een uitleg over wat er intussen is gevonden, wordt er een lezing gegeven en worden vondsten getoond. Voor de kinderen is er een opgravingstafel en kunnen zij werken met een metaaldetector.

Vanuit het Informatiecentrum vertrekt ieder uur een bus, die de bezoekers naar de opgraving bij Emmen brengt en uiteraard weer terug naar Dalen.

U bent van harte welkom. De Open dag begint op zaterdag 25 mei van 11.00-16:00 uur.

Het adres is: Kleine Veld 37, 7751BG Dalen.

Wie weet komt u daar ook leden van onze vereniging tegen. Wij zullen de Open dag met activiteiten ondersteunen!

Post a comment