Hain blijft verrassen

De Zaanstreek is een Vroege-IJzertijdvindplaats rijker. Verrassend genoeg op de site ‘het Hain’ in het Provily-sportpark in Krommenie, waar sinds dit najaar opnieuw een opgraving plaatsvindt. Daarbij zijn, zoals werd verwacht, volop archeologische resten van iets na het begin van de jaartelling gevonden; een van de topvondsten is een in leer gebonden slingersteen. Maar inmiddels zijn er ook veel oudere resten opgedoken, namelijk uit de periode 800-500 voor Chr. Dat is de vroegste bewoningsfase van de Zaanstreek. Enkele andere vindplaatsen uit deze periode zijn bekend in Assendelft.

Lees ook: AWN-vrijwilligers terug op bijzondere vindplaats ‘het Hain’

Aan media-aandacht voor het Hain nog altijd geen gebrek:

 

Post a comment