Lezingen

‘Voorouders in de maak, begraven in de late bronstijd en vroege ijzertijd’ door Arjan Louwen (Universiteit van Leiden), 25 oktober 2021 om 20:00 in Wijkzalencentrum Van Vlotenhof, Johannes van Vlotenlaan 85, Deventer; de lezing wordt voorafgegaan door de jaarvergadering van AWN 18 die om 19:30 begint.

Opgravingen

Momenteel zijn er geen opgravingen waar we aan deelnemen. Zodra er weer nieuwe opgravingen zijn in de afdeling, melden we het op deze plek.

Andere activiteiten

Op deze plek melden we (onze) overige activiteiten, zoals veldverkenningen of tentoonstellingen. Over onze werkavonden vind je meer onder afdelingsgegevens.