Mooie vondsten van AWN afdeling 18!

Vroegmiddeleeuws strijkglas

In 2017 vond de afdeling bij Nijbroek een bijzonder stuk glas. Het blijkt te gaan om een fragment van een strijkglas uit de 9de of 10de eeuw. Je leest er hier meer over.

Het fragment van het vroegmiddeleeuwse strijkglas
Het fragment van het vroegmiddeleeuwse strijkglas

Veldverkenningen Nijbroek

Bij twee veldverkenningen in Nijbroek in 2016 deed de afdeling meer bijzondere vondsten. Je vindt hieronder een selectie.

Vroegmiddeleeuwse Badorf scherven met radstempelversiering, en met rode verf (Hunneschans-aardewerk)
Zilveren Denier van Hendrik II (1002-1024)
Glis (benen voorloper van de schaats)
Versierd benen plaatje