Hieronder vind je informatie over opgravingen en veldverkenningen waaraan AWN afdeling 18 heeft meegedaan.

De schans op de Lochemse berg

Boven op de Lochemse berg in een natuurgebied beheerd door Geldersch Landschap & Kasteelen ligt een aarden schans, vermoedelijk uit de 80-jarige oorlog. Op initiatief van de AWN heeft de gemeente Lochem in 2019 besloten de schans tot archeologisch monument te verklaren. Je leest er hier meer over.

AWN afdeling 18 onderzoekt in mei 2019 de schans op de Lochemse berg

Twee veldkarteringen Nijbroek, 2016

Op twee akkers bij Nijbroek verrichte AWN afdeling 18 in 2016 een veldkartering. Ongeveer 15 AWN-leden verzamelden daarbij op twee zaterdagmiddagen scherven en andere oppervlaktevondsten van de akkers. Lees hier het hele verslag.

Pingsdorf-aardewerk uit Nijbroek
Pingsdorf-aardewerk uit Nijbroek

Opgraving middeleeuws boerenerf Epe-Klaarbeek 2015

Voorafgaand aan de ontwikkeling van de wijk Klaarbeek aan de zuidkant van Epe vond in 2015 archeologisch onderzoek plaats door Hamaland Advies. Bij het onderzoek bleek dat in het al eerder vrijgegeven deel, aan de westkant van het onderzochte terrein, nog meer archeologie was te verwachten. AWN 18 en Ampt Epe werden hiervoor gevraagd. Dit leverde een deel van een twaalfde- tot dertiende-eeuws boerenerf op. Je leest meer in dit opgravingsverslag.

Opgraving Epe-Klaarbeek 2015

Prehistorische vondsten Gorssel -Grooterkamp, 2011-2015

Bij de nieuwbouwlocatie Grooterkamp bij Gorssel deed AWN afdeling 18 bijzondere vondsten uit met name de prehistorie. Onder de vondsten bevindt zich zeer bijzonder aardewerk en een prachtige zogeheten tranchetbijl van Deens vuursteen. Het gaat om een opvallend rijke vindplaats die een uitzonderlijke grote prehistorische periode bestrijkt. Je kunt hier ons verslag bekijken.

Bijl van Deens vuursteen
Bijl van Deens vuursteen, gevonden bij Grooterkamp, Gorssel

Archeologisch onderzoek uitbreiding Vliegveld Teuge 2007

Bij een uitbreiding van Vliegveld Teuge in 2007 vond AWN afdeling Zuid-Salland, IJsselstreek, Oost-Veluwezoom bewoningssporen vanaf de late middeleeuwen. Het opmerkelijkst waren twee mogelijke 18e-eeuwse houtskoolmeilers. De waarnemingen uit het onderzoek laten zien dat vroegere bewoning zich niet alleen concentreert op akkers die met hulp van plaggen zijn bemest en opgehoogd, maar dat ook in het lager gelegen gebied in het verleden bewoning is geweest. Kijk hier voor het onderzoeksverslag.

Archeologisch onderzoek uitbreiding Vliegveld Teuge 2007