Werkavonden

Elke woensdagavond van 19.30 uur tot 23.00 uur in de werkruimte van Helinium in ons onderkomen in de Waalstraat 100a – 3131 CS Vlaardingen

De werkavonden op woensdag zijn weer hervat. Iedereen is van harte welkom vanaf 19.30 uur in onze werkruimte. De werkruimte is gelegen aan de Waalstraat 100a, tweede étage boven de bibliotheek. Ingang achter het beeld.
Uiteraard moeten nog coronamaatregelen in acht worden genomen zoals de anderhalve meter en handen wassen.

De ZOOM bijeenkomsten van Suzanne Klüver komen hiermee te vervallen. IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM.

Helinium zondagen

Elke eerste zaterdag of zondag van de maand wordt een archeologische activiteit ondernomen. Het kan gaan om veldonderzoek, bezoek aan een museum en dergelijke.

Datum:  In principe iedere eerste zaterdag of zondag van de maand

Tijd:  Van 10.00 tot ongeveer 16.00 uur

Plaats:   Educatief Archeologisch Erf (tenzij anders aangegeven)

Klokbekerpad (zonder nummer, nabij de Watersportweg)

3138 HX Vlaardingen

Informatie:  010-473 91 44 of 06-108 33 127 (Guus van de Poel)

Excursie naar Vlasserij en suikermuseum in Klundert

Op het archeologisch erf wordt vlas geteeld. Om te proberen met de opbrengst wat te doen bezoeken we het museum waar ze ons meer kunnen vertellen. Ook als je zelf geen vlas wilt verwerken is het interessant om te weten waar de grondstof voor je linnen zome rkleding vandaan komt. Het zal helaas nog wel even duren voor je het linnen bij Masamuda kunt bestellen.

Voor de zoetekauwen: Er is ook nog een rondleiding over de productie van suiker.

Datum: zaterdag 18 september
Vertrek bij het Vlaardingen Cultuurhuis, hoek Klokbekerpad-Watersportweg Vlaardingen
Tijd: 9.30 u

Graag opgeven voor 7 september: addy@addymeewisse.nl
Vergeet je museumjaarkaart niet.
In het programma is natuurlijk koffiedrinken, maar ook een lunch opgenomen.

MET HELINIUM OP REIS DOOR DE TIJD

EXCURSIE Met Helinium op zaterdag 16 oktober 2021 op reis door de tijd naar het RMO en Volkenkunde in Leiden.

In het RMO is naast de reguliere tentoonstellingen tot en met zondag 31 oktober 2021 de tentoonstelling ‘Doggerland, Verdwenen wereld in de Noordzee’ te zien.

In de tentoonstelling Doggerland maak je een ongekende tijdreis van een miljoen jaar. Het is een reis voor jong en oud naar een verdwenen prehistorische wereld in de Noordzee: Doggerland. Je komt meer te weten over de prehistorische bewoners van dit bijzondere land, en hoe ze zich staande hielden in een omgeving en een klimaat dat steeds veranderde.

Droge Noordzeebodem

Het verhaal begint in de periode van de ijstijden, toen de bodem van de Noordzee meestal droog stond. In een uitgestrekt en vruchtbaar landschap leefden mammoeten, wolharige neushoorns, reuzenherten, Neanderthalers en de eerste moderne mensen. Uiteindelijk werd zo’n achtduizend jaar geleden die prehistorische wereld overspoeld door het stijgende zeewater.

Tweehonderd Doggerlandvondsten

Tegenwoordig zijn nog altijd sporen en voorwerpen uit Doggerland te vinden op de bodem en stranden van de Noordzee. Meer dan tweehonderd van de mooiste en interessantste Doggerlandvondsten zijn samen te zien deze tentoonstelling. Verzamelaars, liefhebbers en onderzoekers troffen ze aan langs de branding, in vissersnetten en bij onderwateropgravingen.

Fossielen van dieren, gereconstrueerde Neanderthaler

Je ziet prehistorische werktuigen van vuursteen, gewei en bot, waaronder imposan te vuistbijlen – de Zwitserse zakmessen van Neanderthalers. Vergeet ook niet stil te staan bij de fossielen van de prehistorische dieren die er leefden, zoals botten en kiezen van mammoeten, maar ook versteende keutels van hyena’s. Bijzonder is een gereconstrueerde Neanderthaler, geïnspireerd op Krijn, de ‘eerste Neanderthaler van Nederland’ die 50.000 jaar geleden in Doggerland leefde. (Deze reconstructie is later deze zomer pas te zien.) Ook te zien is het ‘Neanderthaler-mesje’ met een handvat van berkenpek. Vorig jaar was de vondst van dit ingenieuze werktuigje groot in het nieuws.

Grootste archeologische vindplaats van Europa

De Doggerlandbewoners kregen na de laatste ijstijd, zo’n 11.000 tot 7.000 jaar geleden, te maken met grote klimaatveranderingen, net als nu. Het zeewater steeg en na een enorme tsunami verdween Doggerland uiteindelijk onder de golven. Ook uit deze periode vind je voorwerpen terug in de tentoonstelling, zoals bijlen en werktuigen die zijn gemaakt van vuursteen, been en hertengewei. Bijzonder zijn pijlpunten die uit mensenbot zijn gesneden. Verder vallen de versierde dierenbotten op, en sieraden, zoals barnstenen kralen en een hanger van everzwijntand. Bij elkaar opgeteld is de verdwenen wereld van Doggerland de grootste archeologische vindplaats van Europa.

In Volkenkunde is tot en met 22 februari 2022 de tentoonstelling ‘Azteken, waarheid en mythes’ te zien.

De Azteken: een van de iconische beschavingen uit de wereldgeschiedenis. Precies 500 jaar geleden kwam er een eind aan het grote Azteekse rijk door een handvol Spanjaarden en hun inheemse bondgenoten. Die gebeurtenis is aanleiding voor deze grote tentoonstelling.
Indrukwekkende voorwerpen zoals stenen beelden, verfijnde sieraden en tekeningen uit codices, verlevendigd met bijzondere verhalen en actuele inzichten: dát zijn de ingrediënten van deze tentoonstelling. Het gaat bovendien om een internationaal samenwerkingsproject met onder andere vooraanstaande archeologen uit Mexico en het Museo Nacional de Antropologia in Mexico -Stad. Uniek vanwege de internationale bruiklenen en topstukken die deels voor het eerst buiten Mexico te bewonderen zijn.

Als je mee gaat, meld je dan aan vóór zondag 19 september 2021 bij Jurrien Moree (uitsluitend per e- mail: jurrienmoree@xs4all.nl, dus niet terloops op het Erf of zo, dat onthoud ik niet). Dan kunnen we voor voldoende (auto)vervoer zorgen. Geef ook aan of je een Museumkaart hebt.

Datum: Zaterdag 16 oktober 2021
Vertrektijd: 9:30 uur
Plaats: Parkeerplaats bij het Vlaardingen-cultuur erf van Masamuda in de Broekpolder
Aanmelden: Vóór zondag 19 september 2021 bij Jurrien Moree
Informatie: 010-4604737 (Jurrien Moree)