Per 1 juli mogen groepen weer samenkomen, mits 1½ meter afstand wordt gehouden. Het ziet ernaar uit dat dit regime gehandhaafd blijft totdat er een vaccin tegen covid-19 is gevonden en voldoende mensen zijn ingeënt om groepsimmuniteit te garanderen. Dat kan nog wel een jaar of langer duren.Tot nu toe zijn er geen werkavonden van Helinium geweest sinds de lock down van 20 maart. Met het vooruitzicht dat het nog lange tijd kan duren voordat alles weer ‘normaal’ wordt wil Helinium proberen weer voorzichtig op gang te komen. Normaal bezoeken zo’n 15 tot 20 personen de werkavonden op woensdag. Met de maatregelen die hierna zijn beschreven, kan dan iedereen die wil komen.

Randvoorwaarden


Om weer bijeenkomsten in en nabij onze werkruimte te organiseren moeten we een aantal randvoorwaarden in acht nemen:

– Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je  plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf dan thuis.
– Heb jij of een van je huisgenoten naast de milde klachten (zoals bovenstaand) ook koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid? Blijf dan thuis.
– Houd 1,5 meter afstand
– Geef elkaar de ruimte
– Ontsmet de plek waar je hebt gewerkt na afloop.
– Houd je aan de looproutes.

– Bedenk dat een aantal van de bezoekers in de risicogroep van ouder dan 65 valt. Voor deze mensen is het extra nodig om voorzichtig te zijn.

– Iedereen die een werkavond bezoekt neemt de RIVM regels in acht en is er op eigen risico. Dat neemt niet weg dat het bestuur verplicht is voor goede veilige regels en voorzieningen te zorgen.

Het opstarten


Iedereen houdt rekening met de volgende punten:

– de werkruimte is nu zo ingericht dat er 8-9 mensen kunnen werken op anderhalve meter afstand. Bij de werkplekken staan de stoelen. Het is niet toegestaan meer stoelen in de werkruimte te zetten of stoelen te verplaatsen.

  de gang: wil je de gang betreden en er loopt al iemand in de gang die je tegemoet komt, dan wacht je tot die persoon de gang verlaten heeft.

– We kunnen ook andere ruimtes in de tweede verdieping gebruiken: de keuken, het depot en de ruimte voor de lift. Voor de laatste ruimte kunnen we eventueel de tafels en stoelen van het tapijt gebruiken. Let op dat de loopruimte voor de liften ook anderhalve meter is. Men kan hier werkzaamheden verrichten die niet per se in onze werkruimte gedaan hoeven te worden. Alle gebruikte ruimtes worden na afloop weer netje achtergelaten.

– We kunnen ook opkomsten op andere tijden organiseren. Wie bijvoorbeeld met twee mensen aan een project wil werken kan dat ook doen op een andere avond of op een middag. Houd wel rekening met de mensen die op het depot werken en later ook met het tapijt. Op maandag, dinsdag en donderdag is het depot overdag geopend. Daar mogen in de totale ruimte maximaal 6 personen tegelijk aan het werk zijn. Er zijn voorlopig nog geen cursussen van Stroomopwaarts op woensdagavond.

– De boeken zijn voorlopig wat moeilijk te bereiken omdat er tafels voor staan. Mocht je een boek nodig hebben dan kun je desnoods degene die bij de boekenkast zit vragen het boek te pakken of even opzij te gaan.

– Bij binnenkomst ontsmet iedereen zijn of haar handen. Mocht je de computers of andere spullen willen gebruiken, ontsmet die dan voor en/of na gebruik. Er is ontsmettingsmiddel aanwezig.

– Voor de looproutes, zie de volgende plattegrond.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Albert Luten

Werkavonden

Elke woensdagavond van 19.30 uur tot 23.00 uur in de werkruimte van Helinium in ons onderkomen in de Waalstraat 100a – 3131 CS Vlaardingen

Helinium zondagen

Elke eerste zaterdag of zondag van de maand wordt een archeologische activiteit ondernomen. Het kan gaan om veldonderzoek, bezoek aan een museum en dergelijke.

Datum:  In principe iedere eerste zaterdag of zondag van de maand

Tijd:  Van 10.00 tot ongeveer 16.00 uur

Plaats:   Educatief Archeologisch Erf (tenzij anders aangegeven)

Klokbekerpad (zonder nummer, nabij de Watersportweg)

3138 HX Vlaardingen

Informatie:  010-473 91 44 of 06-108 33 127 (Guus van de Poel)

Excursie

Met Helinium op zaterdag 22 augustus op reis door de tijd naar het Museon en het Kunstmuseum in Den Haag.

Museon

Daar is naast de reguliere tentoonstellingen tot en met zondag 6 september 2020 de tentoonstelling ‘Ötzi the Iceman‘ te zien.

In deze tentoonstelling maken we kennis met de archeologische vondst van Ötzi, de ijsmummie uit de Alpen en het forensisch onderzoek dat volgde. We onderzoeken het oudste menselijk lichaam dat tot nu toe in Europa is gevonden. Dankzij moderne, wetenschappelijke onderzoekstechnieken heeft Ötzi nog heel wat verhalen te vertellen over zijn leven en zijn dood.

Let op: de echte Ötzi ligt veilig in het Zuid-Tiroler Archeologiemuseum in Bolzano in een koelcel onder constante luchtvochtigheid. In het Museon zijn goede replica’s te zien. Als Ötzi zelf op reis zou gaan, zou zijn lichaam snel vergaan.

De vondst

In 1991 werd hoog in de Alpen een bijzondere vondst gedaan. Een lichaam werd gevonden en al snel bleek dat dit niet van een recent omgekomen skiër was, maar van een man die meer dan vijfduizend jaar geleden leefde. Hij kreeg de naam Ötzi, naar zijn vindplaats in het Ötztal. Wat deze ijsmummie zo bijzonder maakt, is dat zijn lichaam bijna helemaal intact is. Hij is meer dan vijfduizend jaar oud en werd gevonden met een groot deel van zijn kleding en eigendommen. Op het moment dat hij stierf, had hij onder andere zijn boog, meerdere pijlen, een rugzak en een koperen bijl bij zich.

Het onderzoek

Door het gebruik van moderne wetenschappelijk en forensische technieken in het onderzoek naar Ötzi krijgen de wetenschappers een uniek kijkje in het leven en de omgeving van iemand uit de Steentijd. Zo weten we dat Ötzi 46 jaar is geworden, dat hij zeer afgesleten tanden en kiezen had doordat hij zijn gebit als gereedschap gebruikte en dat zijn lichaam vol zat met tatoeages. Ook zijn er sporen van arsenicum gevonden in zijn haar, wat er op duidt dat hij met mineralen werkte, waarschijnlijk het smelten van koper. Ook de doodsoorzaak is achterhaald. Ötzi is gestorven door een pijlpunt, afgeschoten van achteren. Hoe en waarom dit is gebeurd, blijft een mysterie.

Kunstmuseum

Daar is naast de reguliere tentoonstellingen tot en met zondag 22 november 2020 de tentoonstelling ‘Koninklijk Blauw – Het mooiste Delfts aardewerk van Willem en Mary’ te zien.

De inrichting van de tentoonstelling ‘Koninklijk Blau– Het mooiste Delfts aardewerk van Willem en Mary’ was al in volle gang toen het Kunstmuseum vanwege de coronapandemie zijn deuren moest sluiten. Dit zorgde er ook voor dat topstukken uit onder andere Hampton Court Palace en het V&A in Londen nog niet in bruikleen gegeven konden worden. Inmiddels is de tentoonstelling met het plaatsen van de scherven van de tuinpot uit de collectie van de ons onlangs ontvallen Theo Dikstra door Helinium-lid Suzanne Kluver compleet en is het allermooiste Delfts aardewerk bijeengebracht: ‘Koninklijk Blauw’. Het is een unieke kans om deze topstukken bij elkaar te zien.

Delfts blauw: de hele wereld kent het voor ons land zo iconische aardewerk. Het is nog altijd actueel en hoewel we de geschiedenis denken te kennen, zijn er nog steeds nieuwe verhalen over te vertellen. Een deel van de absolute topstukken bevindt zich echter in het buitenland en is zelden of nooit in ons land te zien. Kunstmuseum Den Haag brengt daar verandering in door bijzondere topstukken voor de eerste keer samen te brengen. Zo kunnen bezoekers kennismaken met de tijd waarin het beroemde koningspaar Willem en Mary het mooiste Delfts blauw ooit lieten maken: ‘Koninklijk Blauw’.

Suzanne heeft een artikel geschreven over de scherven van de tuinpot van Theo voor het boek bij de tentoonstelling, want zijn vondst is nogal een ontdekking. Het boek komt pas aan het einde van de tentoonstelling uit.

Als je mee gaat, meld je dan even aan voor zondag 16 augustus 2020 bij – uitsluitend – Jurrien Moree (010 – 460 47 37). Dan kunnen we voor voldoende (auto)vervoer zorgen.

Datum: Zaterdag 22 augustus 2020
Vertrektijd: 10.30 uur
Plaats: Nader te bepalen
Aanmelden: Voor zondag 16 augustus 2020 bij Jurrien Moree
Informatie: 010 – 460 47 37 (Jurrien Moree)