Terra Nigra is het blad van Helinium en verschijnt drie keer per jaar digitaal.
Leden van de AWN in ons werkgebied en donateurs van Helinium krijgen het blad gratis toegestuurd.

Redactie Terra Nigra

Hilde van Wensveen (hoofdredacteur)
Albert Luten en Tim de Ridder (redactieleden)
Rinus van Grevenhof (opmaak)

Een artikel schrijven voor Terra Nigra?

Terra Nigra publiceert over de archeologie van ons werkgebied en de activiteiten van Helinium. Wil je een artikel schrijven? Neem dan contact op met de hoofdredacteur.

Oude nummers Terra Nigra

De oude nummers van Terra Nigra komen na twee volle kalenderjaren integraal beschikbaar op deze site. Hier vindt u de oude nummers van Terra Nigra. Ze zijn geplaatst in OneDrive waar ze met Acrobat Reader te raadplegen en doorzoekbaar zijn. Sommige nummers zijn samengevoegd.

Hier vindt u de inhoudsopgaven van alle verschenen nummers. Via de browser kunt u het document doorzoeken. U kunt het document ook downloaden.

In 1968 en van 1973 tot en met 1981 is Terra Nigra niet verschenen.

Tot en met nummer 51 heet het blad Mededelingen, daarna Terra Nigra.