Welkom op de site van de archeologische vereniging Helinium te Vlaardingen. Helinium is actief in Vlaardingen en omstreken. Ons werkgebied bestrijkt hoofdzakelijk de monding van de Maas en Nieuwe Waterweg.

Wij hebben onze wekelijkse werkavond op woensdag. Op de werkavonden zijn we met diverse projecten bezig, zoals het sorteren en restaureren van aardewerk, of het determineren van botten.  Verder hebben we werkzondagen, excursies, lezingen en nog veel meer, te zien onder het menu Agenda Helinium.

Terra Nigra is ons blad dat 3 keer per jaar digitaal verschijnt. Oudere nummers zijn online leesbaar op deze site.

Ook hebben wij een rijk gevulde bibliotheek met veel boeken over archeologie in het algemeen en Vlaardingen en omstreken in het bijzonder.

Voor veel mensen is de archeologie aantrekkelijk vanwege de opgravingen. Vrijwilligers mogen echter niet meer zelfstandig opgraven. Maar er zijn elk jaar diverse mogelijkheden om mee te helpen bij opgravingen in Vlaardingen of omgeving. Bovendien hebben wij een werkgroep buiten-educatie die allerlei activiteiten organiseert zoals grondboringen en metingen.
Lees verder op de agenda van deze website over alle geplande activiteiten.

Voor landelijke informatie over archeologie verwijzen wij naar de site van de landelijke vereniging de AWN. Onze site bevat geen inhoudelijke informatie. Zie daarvoor het menu Links op deze site.

Wil je meer weten over Helinium? Kom eens langs of neem dan contact met ons op!

Of wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je dan aan voor de Nieuwsbrief door een e-mail te sturen.