Adres: Waalstraat 100A, 3131 CS Vlaardingen

Telefoon: 010 – 473 91 44 (Guus van de Poel, voorzitter)

Email: awn.helinium@gmail.com

IBAN: NL37 INGB 0000 247 577 t.n.v. penningmeester Helinium

Bestuur

Guus van de Poel, voorzitter
vacant, secretaris,
Albert Luten, penningmeester, en
Henny Warmerdam, lid.
Anneke Maat, lid
Rene van Wilgen, lid

Webbeheerder

Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site kunt u contact opnemen met de webmaster. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Vondstmeldingen

Archeologische vondsten dienen gemeld te worden. Voor meer informatie zie de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Een melding kan via de site van het RCE gedaan worden. Het kan ook via Helinium, Guus van de Poel (010 – 473 91 44), het VLAK of BOOR.
De vondst is eigendom van de vinder en de eigenaar van de grond.