Lid worden (en blijven) van de AWN- Vereniging van vrijwilligers in de archeologie

Voor het doorgeven van wijzigingen in uw gegevens kunt u gebruik maken van ons mutatieformulier (pagina 2).

De AWN kent de volgende lidmaatschappen, alle lopend per kalenderjaar.

De AWN kent verschillende lidmaatschappen:

Soort lidmaatschap Kosten
A – Het basis-lidmaatschap geldt voor personen en verenigingen/organisaties/gemeenten/etc. Kosten voor 2017: € 50,00
B – Het studenten-lidmaatschap kan worden aangevraagd op vertoon van een geldige collegekaart. Kosten voor 2017: € 30,00
C – Het jeugd-lidmaatschap kan worden aangevraagd door personen van 14-18 jaar. In het jaar waarin met 19 wordt, wordt dit gewijzigd in het basis-lidmaatschap of in het studentenlidmaatschap. Kosten voor 2017: (14 t/m 18 jaar) € 27,50
D – het geassocieerd-lidmaatschap kan worden aangevraagd wanneer men lid is van een vereniging of organisatie die zelf basis-lid is van de AWN (Heemkundekring, Historische Vereniging, etc. Kosten voor 2017: € 40,00*
E – het huisgenoot-lidmaatschap kan worden aangevraagd, wanneer een huisgenoot basis-lid is. Kosten voor 2017: € 25,00

Bovengenoemde bedragen gelden voor in Nederland wonende leden. Leden in het buitenland betalen een opslag van€ 25,00 i.v.m. hogere porto-kosten voor toezending van onze verenigingsbladen.

* Voor € 10,00 meer wordt u basislid met alle rechten én de ontvangst van onze tijdschriften.

Elk lid kan deelnemen aan de landelijke en de afdelings-activiteiten van de AWN en is (tot 75 jaar) via de AWN verzekerd bij activiteiten/opgravingen. Basis-leden (A), studenten-leden (B) en jeugd-leden (C) ontvangen de tijdschriften Archeologie in Nederland en AWN Magazine, beide vijf maal per jaar. Geassocieerde leden (D) hebben op de Algemene Leden-Vergadering geen stemrecht ; de overige leden wel.

U kunt zich bij de AWN aanmelden door invulling van het aanmeldformulier (pagina 1) Bij het aanmelden kunt u aangeven of u tevens lid wilt worden van de LWAOW (Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water). Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Na aanmelding ontvangt u per post een bevestiging, een betalingsverzoek en een of meer exemplaren van bovengenoemde tijdschriften.

In Limburg heeft de AWN geen eigen afdeling. Men kan lid worden van de zuster-vereniging AVL (Archeologische Vereniging Limburg). In het noorden van Limburg kan aansluiting worden gezocht bij AWN-afdeling 16 (Nijmegen e.o.) ; in de rest van Limburg bij AWN-afdeling 23 (AVPK, Eindhoven).

Bij aanmelding na 1 juli: 50% korting…. en na 1 november: gratis

Inlichtingen: secretaris AWN: secretaris@awn-archeologie.nl