Gepland in 2022

Voor informatie: Secretariaat AWN Naerdincklant

.

Activiteit:Voorjaarsborrel…………………..
Titel:
Toelichting:
Datum:woensdag 23 februari 2022
Tijd:20.00
Locatie:Infoschuur ’t Gooi Naarderweg 103 A (N524)
Kosten:Geen
Aanmelden:
Bijzonderheden:
Activiteit:onderhoud grafheuvels…………………..
Titel:
Toelichting:Op het landgoed Pijnenburg is ons voorgesteld om in samenwerking met de archeowerkgroep Baerne , lichte werkzaamheden te verrichten rond en op een aantal grafheuvels. Zwaarder werk is reeds gedaan door beheerder van landgoed. Materiaal en ook hulp wordt aangereikt door landschapsbeheerploeg Utrecht.
Datum:vrijdag 11 maart 2022
Tijd:overdag
Locatie:ter plaatse van de grafheuvels
Kosten:Geen
Aanmelden: onderhoud grafheuvels Pijnenburg
Bijzonderheden:aanmelders krijgen informatie
Activiteit:Cursus Ochtend…………………..
Titel:archeologische vondsten fotograferen en registreren in PAN
-docenten: Anton Cruysheer, Alexander van de Bunt
Toelichting:zelf meenemen: laptop / tablet oid; foto-apparaat; meetlint; digitale
weegschaal; papier&pen; en uiteraard je archeologische vondst(en)
Datum:zaterdag 19 maart 2022
Tijd:9.30 – 12.30 uur
Locatie:Infoschuur ’t Gooi Naarderweg 103 A (N524)
Kosten:AWN-leden €10,00 ; niet-leden €15,00
Aanmelden:Inschrijven kan t/m zondag 27 februari  door een mail terug te sturen
naar: secr.naerdincklant@gmail.com
Vermeld graag indien je lid bent van AWN / AWN Naerdincklant, je
lidmaatschapnummer.
Bijzonderheden:NB: Er is slechts plek voor een beperkt aantal cursisten.
Inschrijving verloopt op volgorde aanmelding, waarbij AWN
Naerdincklant-leden voorrang krijgen. De inschrijving is pas
definitief als het cursusgeld is overgemaakt (nadere informatie
hierover volgt na aanmelding).
Activiteit:Voorjaars Vondstenavond…………………..
Titel:
Toelichting:Aanwezigheid van onze vondstcoördinator en andere deskundigen. Mogelijkheid voor determinatie van vondsten voor het publiek.
Datum:donderdag 24 maart 2022
Tijd:20.00
Locatie:Infoschuur ’t Gooi Naarderweg 103 A (N524)
Kosten:Geen
Aanmelden:
Bijzonderheden:
Activiteit:Voorjaarslezing…………………..
Titel:De Geschiedenis van Bussum door de heer Eric Bor
Toelichting:
Waar nu de villa Oud-Bussum ligt op het grondgebied van Huizen, lag een dorpje dat in 1306 voor het eerst genoemd werd in een akte als ‘bussen’. Naarden lag nog op z’n oude locatie, een plek zo’n twee kilometer oostelijker die in de Zuiderzee is verdwenen.

Het nieuwe Naarden kwam rond 1350 vlakbij ‘Bussen’ dat net als Laren, Blaricum en Hilversum hoog op de zuidwestelijke uitloper van de Utrechtse Heuvelrug lag. Waarschijnlijk omdat dit de mogelijkheden van de boeren om de eng te gebruiken drastisch beperkte, trok een aantal van hen naar een nieuwe plek, lager op de heuvel. Het nieuwe dorp werd aangeduid als Laag Bussum, het oude heette voortaan Hoog Bussum. Het gehucht Laag Bussum groeide uit tot het huidige Bussum.
Datum:woensdag 1 juni 2022
Tijd:20.00
Locatie:Infoschuur ’t Gooi Naarderweg 103 A (N524)
Kosten:Geen
Aanmelden:niet nodig
Bijzonderheden:

.

Activiteit:Algemene Ledenvergadering 2021…………………..
Titel:
Toelichting:Tevens uitreiking Vondst van het Jaar 2022
Datum:woensdag 15 juni 2022
Tijd:20.00
Locatie:Infoschuur ’t Gooi Naarderweg 103 A (N524)
Kosten:Geen
Aanmelden:niet nodig
Bijzonderheden:Het gaat om de steen van het Pinetum, Hilversum

Activiteit:Najaarslezing…………………..
Titel:
Toelichting:De eerst volgend mogelijkheid na lange tijd voor de zoekers en vinders vondsten en ervaringen weer eens uit te wisselen.
Datum:donderdag 22 september 2022
Tijd:20.00
Locatie:Infoschuur ’t Gooi Naarderweg 103 A (N524)
Kosten:Geen
Aanmelden:niet nodig
Bijzonderheden:
Activiteit:Najaars Vondstenavond…………………..
Titel:
Toelichting:Aanwezigheid van onze vondstcoördinator en andere deskundigen. Mogelijkheid voor determinatie van vondsten voor het publiek.
Datum:woensdag 16 november 2022
Tijd:20.00
Locatie:Infoschuur ’t Gooi Naarderweg 103 A (N524)
Kosten:Geen
Aanmelden:niet nodig
Bijzonderheden: