Welkom bij AWN Naerdincklant!

AWN Naerdincklant Archeologie tussen Eem en Vechtstreek is een vrijwilligersvereniging voor de archeologie en bestaat sinds 1952. Naerdincklant is één van de 24 afdelingen van de AWN-Nederlandse Archeologievereniging.

Elk van deze afdelingen heeft zijn eigen grondgebied. Voor Naerdincklant betreft dit het gebied tussen de rivieren Vecht en Eem, inclusief het Gooi.

De missie van AWN Naerdincklant is het bevorderen en uitdragen van de regionale archeologie

Klik om artikel te lezenObject van deze Maand:  .  .  .Het-opgraven-van-de-boomstamkano-in-Nigtevecht-onder-grote-publieke-belangstelling-24-februari-1987