Bibliotheek AWN Naerdincklant

Boeken. De bibliotheek van Naerdincklant. Een bergplaats van de informatie van onze vereniging. Hopelijk ook het beheer van onze archeologie zoals dat is vastgelegd. De archeologische bibliotheek van het Naerdinklant.

De toekomst is digitaal, het verleden papier. Wij zijn in de voorbereiding toekomstig ons papierenarchief over te dragen aan het streekarchief. Niet voordat alles gedigitaliseerd en toegankelijk wordt gemaakt. Daarvoor bent u immers naar deze pagina gekomen. Straks blijven de papieren beschikbaar in de regio voor de toekomstige onderzoeker, die kan naspeuren op een watermerk of het type potlood, voor zijn of haar tekst- of beeldinformatie hoeft deze niet verder dan deze pagina te zoeken. Maar dat is de toekomst..

Uit onderzoek is gebleken dat ons archief waarschijnlijk nog maar een fractie bezit van alle informatiebronnen die de vereniging in de loop van haar 68 jarig bestaan heeft voortgebracht. De redenen hiervoor lopen uiteen. Gelukkig zijn de meeste krenten in de pap nog wel over. Genoeg om een pagina te maken. Een eerste aanzet.

Ons erelid Siem Pos was als jonge man bij de oprichting en later voorzitter van de afdeling. Zijn leven lang heeft hij zich aan de archeologie toegewijd, in het bijzonder die van Gooi en Omstreken, zoals het eerst heette, een domein dat veel verder strijkte dan ons Naerdincklant. Hij is terecht een erelid. Jarenlang, toen het papier nog koning was, was hij de drijvende kracht achter het Archeologisch Documentatie Centrum. Het ADC ging oorspronkelijk voortvarend van start. Twee middagen in de week open voor het publiek en & 7 (!) regionale correspondenten, met telefoonnummer in ons blad vermeld. Enerzijds was het registreren van regionale vondsten een doel, anderzijds was het een opbouwen van een boekerij, zoals dat toen genoemd werd. Honderden nummers moet deze bevat hebben. Opgebouwd met nadrukkelijk dezelfde bedoeling als deze pagina. Toen brak een donkere periode voor onze afdeling aan. Er was niet eens genoeg animo een bestuur te vormen en onze belangen zijn een tijdlang behartigd door onze zuster, Vallei & Eem. Het ADC ging op slot, werd gemeld. Siem Pos heeft het persoonlijk bewaard, altijd met de bedoeling dat de geïnteresseerde onderzoeker erbij kon. Het liep, geloof ik, niet zo hard. Later is zijn nalatenschap geëindigd bij de tweedehands boekhandel. Dit is waarschijnlijk de grootste reden dat er zoveel ontbreekt.

Nu is het ook duidelijk dat niet alles in de boekerij betrekking had op de Naerdincklantse archeologie. De criteria voor opname waren niet zo strikt als voor vondsten. Alles met een beetje cultuurhistorische of aanverwante wetenschappelijk strekking was goed. Het moest immers de hopelijk jongere onderzoeker verwelkomen. Hoe een koe een haas vangt.

Veel verenigingseigen werk is dus zoek maar wij geloven dat het meeste nog niet vernietigd is. Onder de mensen. U spreken wij gaarne aan om het archief te helpen digitaal te herstellen. Als u iets digitaal, kant en klaar kunt aanleveren, is dat prachtig. Maar als u er gewoon over beschikt in uw persoonlijk papierenarchief en het bij ons kunt melden, willen wij het graag bij u ophalen, digitaliseren, netjes terug brengen en ze via ons nieuwe bibliotheek toegankelijk maken.

Ook al het andere aan Naerdincklantse archeologisch informatiebronnen willen we hier toegankelijk maken. Steeds vaker is het al ergens online en behoeven nog slechts een webadres voor een link. Maar zoveel waardevols is nog niet online. Oudere stukken mogen direct online gezet. Voor recentere werken is er een rechtenkwestie. Al mogen we het nog niet online zetten, zouden wij toch graag ze alvast digitaliseren en ze hier vermelden als beschikbaar. Want zoals een boek in de boekerij met al zijn rechten toch voor iedereen was in te zien, kunnen wij hiermee vragen van mensen eventueel tegemoet komen.

En bij al dit kunt u ook denken aan schriftjes, foto’s, tekeningen en mappen.

Stukken kunt u hier aanmelden

Periodieken

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nieuwsbrieven Afdeling
1965, 1966, 1967 (1)
Nieuwsbrieven Afdeling
1967(2); 1968; 1969; 1970; 1971; 1972
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1979
Excursie bouwterrein brug over Gooimeer (A27); Verslag van de coördinator; Bekerpot randscherfS. Pos, G.C.L. Vlamings
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1980
Onderwater-archeologie; Galgenveld; Veldverkenningen J. Offerman; Beginnend Landesaufnahme;F.L. Dekkers, J. van der Sar, J.P.M. Koster, S. Pos,
Veldverkenningen; Steenmateriaal stuwwallen GooiG.C.L. Vlamings
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1981
Onderwater-archeologie; Hoe was het ook al weer; Vuurstenen werktuigen Huizen;F.L. Dekkers, J. van der Sar, J.P.M. Koster,
Middenpaleolithicum Gooi; Veldverkenningen; BotsplijtersJ. Offerman-Heykens, N. Oliemans, G.C.L. Vlamings
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1982volgt binnenkort
.
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1983
.
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1984
.
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1985
.
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1986
.
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1987
.
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1988
.
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1989
.
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1990
.
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1991-1992
.
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1993
Rendierjagers in het Gooi of wishful-thinking II; Veldverkenningen; Spinsteentjes; VerrassingB. Walet, J. Offerman, P. Honig, G. Vlamings
AWN Naerdincklant Jaarverslag 2000Gezocht
.
AWN Naerdincklant Jaarverslag 2001Gezocht
.
AWN Naerdincklant Jaarverslag 2002Komt eraan
.
AWN Naerdincklant Jaarverslag 2003Gezocht
.
AWN Naerdincklant Jaarverslag 2004
.
AWN Naerdincklant Jaarverslag 2005
Middeleeuwse zegelstempel Hollandsche Rading; Pijpenkop ‘s-Graveland; Vuurdomper Vreeland;A.T.E. Cruysheer
Misbaksel Weesp; Twee zilveren munten Ankeveen; Kolfslof Loenen aan de Vecht;
11e eeuwse munt Hollandsche Rading; Vuurstenen werktuigje Laren; Bergseweg 30 Vreeland
AWN Naerdincklant Jaarverslag 2006
Naerdincklant op zoek naar Supermens/Veldwerkcampagne H’sum-Corversbos; Schatvondsten (2):A.T.E. Cruysheer, F. Draaijer, K. Nieuwenhuizen,
Goudschat Loosdrecht; 18de eeuwse porseleinfabriek Loosdrecht; Verslag veld/vondstcoördinator:G. Buhr, L. Vogelaar
Vreemd Voorwerp Vreeland, Stokwapenschoen Hilversum, Loden Bulla Hollandsche Radin, Speerpunt
Bussum, Romeinse kruikamfoor Vreeland, Romeinse munt Eukenberg, Speerpunten NH kerk Vreeland,
Pistool Vreeland, Nieuwe grafheuvel nabij Hollandsche Rading,‘Cavalier’ Naarden, Het Hoofd Mijnden,
Twee middeleeuwse kruikjes Vreeland, Glazen kraal uit Spanderswoud; Hellingstraat Muiden;
Klinkende naam munt met klinkende naam; Uit voorraad leverbaar..muntvondsten van toen; In Beeld
Gebracht: Jonny Offerman; Luchtvaartarcheologie G&V streek; Zint eer ge begint?(Stokwapenschoen)
AWN Naerdincklant Jaarverslag 2007A. Cruysheer, J. vd Sar, M. Duineveld, A. Vermeulen,
o.a. De Steentijd van Het Gooi, B. WaletF. Draaijer, J. Spoelder, G. Vlamings, G. Buhr
AWN Naerdincklant Jaarverslag 2008
IJzertijd & Romeinse tijd Gooi; Lezing luchtfotografie;A.T.E. Cruysheer, J van der Sar
Schatvondsten (4) Schat Loenen, 1961; (5) Schat Hilversum, 2000
AWN Naerdincklant Jaarverslag 2009Gezocht
AWN Naerdincklant Jaarverslag 2010
AWN Naerdincklant Jaarverslag 2011
Voorwoord; Veldwerkonderzoek ’t Bluk, Zuiderheide; Een nederzetting IJzertijd Weesp; Educatie 2011;A.T.E. Cruysheer, J. Leijten, J.M. van der Sar,
Schatvondsten (8), Muntvondsten Willibrordkerk Nederhorst den Berg, 2007; Vondstmeldingen 2011;N. Voorbach, R. van Minnen, F.J.J. de Gooijer,
Verslag Veldwerk Nigtevecht; Experimentele Archeologie – Een boog maken, Eenvoudig vuurstenenR.van Minnen
mes; Archeologische Collectie Stad en Lande; Slot Ruysdael Blaricum
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NaerdincklantNieuws

Gezocht
Vanaf 2004 tot 2012 verschenen, eerst gedrukt daarna digitaal


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Naerdincklant Special 2012-1


Metaalvondsten


Naerdincklant Special 2012-2


De Middeleeuwse Veenontginningen


Naerdincklant Special 2013-1


Tuinarcheologie van historische buitenplaatsen


Archeologica Naerdincklant 2013-2


Jaarverslag 2012


Archeologica Naerdincklant 2013-3


Archeologie van de tweede wereldoorlog


Archeologica Naerdincklant 2014-1


Tabacologie


Archeologica Naerdincklant 2014-2


De Bronstijd


Archeologica Naerdincklant 2014-3


Porselein


Archeologica Naerdincklant 2015-1


Artefacten


Archeologica Naerdincklant 2015-2


Erfgoededucatie


Archeologica Naerdincklant 2015-3


Het Gooi in de vroege middeleeuwen


Archeologica Naerdincklant 2016-1


Moderne technieken in de archeologie


Archeologica Naerdincklant 2016-2


Numismatiek


Archeologica Naerdincklant 2016-3


Onderwaterarcheologie


Archeologica Naerdincklant 2017-1


Gemeentelijke archeologie


Archeologica Naerdincklant 2017-2


Verdwenen buitenplaatsen en kastelen


Archeologica Naerdincklant 2017-3


Aardewerk


Archeologica Naerdincklant 2018-1


Middeleeuwse stadsvorming


Archeologica Naerdincklant 2018-2


Glas


Archeologica Naerdincklant 2018-3


Archeovaria


Archeologica Naerdincklant 2019-1


Digitalisering in de archeologie


Archeologica Naerdincklant 2019-2


Paleontologie


Archeologica Naerdincklant 2019-3


Toekomst van de Nederlandse archeologie


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Naerdincklant in Tussen Vecht & Eem
rubriek archeologie van het blad waarvoor wij redactie leveren
TVE2020-1 Grenzen van de WildernisS Koopman J Sevink
tot waar kwam het veen aan de randen van het gooiveldonderzoek, chemische profiel van het zand
TVE2020-2 Bronstijdaardewerk Op De BlaricummerheideS Koopman
Toevalsvondst van tientallen aardewerkscherven uit periode late bronstijd-ijzertijd.gedaan in maart 2019
TVE2020-4 Vondst van een Speerpunt uit de Late BronstijdS Koopman A Cruysheer
Vondst van het jaar 2020Bronzen Speerpunt Jeneverpad Hilversum
TVE2022-3 De drie Eiken Baarn, de Keien van Hilversum en de Lage VuurscheS. Koopman
Nieuwe vondsten uit Baarn, Petrologisch beschouwing enkele bekende stenen
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Boeken & Verslagen

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
AWN Naerdincklant in WesterheemBinnenkort
Ons gebied zoals in het landelijk blad van de AWN vermeld wordt
om de FUNDAMENTEN van een KASTEEL1979in bezit
Kasteel Vredelant; Werkweek Laar & Berg ism oa AWN NaerdincklantH. Aalderink, S Pos
Verslag opgraving Huis Ruysdael (Blaricum)1986S. Pos ea
Voormalig hofstede ad Gooiersgracht
Corversbos Hilversum Vondsten1986J. Offerman Heykens
Middenpaleolithen
Verslag verkennend Grafheuvelonderzoek Spanderswoud2007A. Cruysheer, Y. Kobalowitz, T. Kok, J. vd Sar,
.A. Vermeulen R. Wolfrat
De Hof van Elten en Enkele andere Ontdekkingen2009Y. Kobalowitz
2 bijenschansen Kolhornseweg Hilversum; 2 kleine Grafheuvels aan grenspad Hilversum Lareneerder gepubliceerd in Jaarverslag
paleoaktueel 21 corversbos2010
Middenpaleolithen
Overzicht vondsten Aardjesberg Naerdincklant2010
Het lege akkertje op de Aardjesberg afgelopen op 7 november
Bluk Heideveld Onderzoek AWN Naerdincklant2011J. Leijten, T. Kok
Paalgat-achtige structuren op geplagd stuk heide
Paleogeografische Ontwikkeling en Bewoningsdynamiek tussen Vecht en Eem2012S. Koopman, A.T.E. Cruysheer
Midden-Laat-Pleistocene en Holocene geo- & archeologische ontwikkeling vanuit tijdruimteperspectief
Spanderswoud Onderzoek AWN Naerdincklant2012N. Voorbach ea.
Een drietal bospercelen gerooid en ontdaan van beplanting & humuslaag onderzocht 1 april
Metaalvondsten Thema AvondA.T.E. Cruysheer
Verslag Bijeenkomst Infoschuur, Hilversum 10 october
Geologische atlas van het Gooi2014S. Koopman, A.E. Pfeifer
Geologische fenomenen in het Gooi behandeld vanuit het perspectief van paleomilieus en processen.
Archeologie tussen Vecht en Eem2017S. Koopman, A.T.E. Cruysheer
 Ter gelegenheid tentoonst. Gevonden Voorwerpen, sept 2017-dec 2018 Geol. Museum Hofland Laren.
Verslag onderzoek geschraapte heide velden TafelbergheideO. Langendorff
Op de kroon van ’t Gooi
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dossiers

De dossiers zijn bedoeld voor onderwerpen rakende aan de Gooise archeologie, waarvoor een voortdurend interesse bestaat. Het is werk in uitvoering. Ze zijn bedoeld om inzicht te verdiepen. Nadrukkelijk moet er aldus ruimte zijn voor twijfel en discussie. De dossiers worden onderhouden door een geïnteresseerde, die als moderator optreedt, aanvullingen toevoegt en het dossier actueel en relevant houdt.

Ieder raakvlak met archeologie van het Gooiland kan als basis dienen. Elk welomschreven onderwerp kan aanleiding zijn voor de archeologische vrijwilliger de fakkel op te pakken. Reeds uitgevoerde studies, al of niet gepubliceerd kunnen een uitgangspunt zijn. Onderwerpen kunnen typen archeologie zijn, tijdperken, vondsttypen of enig ander archeologische verschijnsel.

Het functioneren van deze dossiers, technisch en inhoudelijk, zullen toekomstig nog geëvalueerd worden. Het wordt echter van groot belang geacht aan dit proces te beginnen. Een archeologisch gegeven kan in meerdere dossiers thuishoren. Niet alle dossiers zullen zich even snel ontwikkelen of gelijke diepgang genieten. Ook zullen grote verschillen in de mate van onderhoud kunnen optreden. Er bestaat helaas geen algoritme of toverspreuk om alles te regelen. Maar het is met vertrouwen in de toekomst van de Gooise archeologie en haar vrijwilligers dat we deze reis aanvangen.

Nieuw Dossier Aanmelden

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
DE “SCHAPEN”KAMPEN VAN HILVERSUM & LAREN

De Moderator
Grote omwallingen op de grote heide, misschien nog ééntje aan het Jeneverpad

De VuurscheDe Moderator
inclusief contrverse Groeneveld & Kobalowitz
Tafelberg en omgeving

Binnenkort
Hoogste punt NAP van het Naerdincklant en rijk bedeeld met oudheid

Urnenheuvelvelden

Komt eraan
Bijzondere IJzertijd relicten


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Educatief

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Syllabus veldverkenning
.
Brochure Metaaldetectie
Brochure waarin de algemene regelgeving m.b.t. metaaldetectie staat beschreven.
Cursus Middeleeuws en Nieuwetijds Aardewerk les 1
.
Cursus Middeleeuws en Nieuwetijds Aardewerk les 2
.
Cursus Middeleeuws en Nieuwetijds Aardewerk les 3
.
Typochronologie pijlspitsen voor cursus Gesteente- en artefactherkenning
.
Overzicht krabbers voor cursus Gesteente- & artefactherkenning
.
Dictaat herkennen van vuurstenen artefacten cursus Gesteente- & Artefactherkenning
.
Presentatie voor les 1 en excursie 1 van cursus Gesteente- & Artefactherkenning
.
Dictaat Gesteenteherkenning les en excursie 1 cursus Gesteente- & Artefactherkenning
.
Cursus Gooi-o-logieA.T.E. Cruysheer
.
Deskundigheidsbevordering, netwerken & belangenbehartigingbij AWN NaerdincklantS. Koopman, H. Laverman
PresentatieArcheoDag Fort Vechten, 15-11-2019
AWN Naerdincklant Basiscursus Archeologie
Cursus begin 2019 gehouden vanuit Geologisch Museum Hofland met excursies
Basisdocument Gooi en Vechtstreek. Provinciaal archeologiegebied2018
.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Varia

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Meerjarenplan 20202020
.
Bericht Bestuur aan Leden betreffend ALV 19 mei 20202020
.
Huishoudelijk Regelement2020
.
Naerdincklant Knipselarchief 1
.
Naerdincklant Knipselarchief 2
Jaren 70
Naerdincklant Knipselarchief 3
Jaren 80 en 2008
Naerdincklant Knipselarchief 4
1973, 2005-2009, covoluut
Naerdincklant Oude Foto’s
Samengesteld jaren 70
Grafheuvels GNR2011A.T.E. Cruysheer
Nederlands Acropolis
Persbericht bij 60ste Jubileum2012
.
Stuk uit G&E over mogelijk nieuw ontdekte Grafheuvels2016
.
Stuk uit G&E betrefend Kruikje met Gouden Munten gevonden in Loosdrecht
.
Hoogtepunten van de Gooise Archeologie: een fotografisch verslag2019Y. J. Kobalowitz
nav Tentoonstelling Museum Hofland
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Videotheek

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Opgraving Willibrordkerk te Nederhorst den Berg, 19 juni 2007
AWN Naerdincklant Film 0
Introductie, de Hoorneboegse Heide, Uiltjesbergen
AWN Naerdincklant Film 1
Metaaldetectie
AWN Naerdincklant Film 2
Cursus Gesteente- en Artefactherkenning
AWN Naerdincklant Film 3
de Archeologie van het Gooi: van Neanderthalers tot Porselein
AWN Naerdincklant Film 4
Cursus Middeleeuws en Nieuwetijds Aardewerk
AWN Naerdincklant Film 5
Vondst Zeldzaam 6e-eeuws Goudbaartje te Odijk
door Adriaan Hoogendoorn, lid AWN Naerdincklant
Webinar Erfgoed Gezocht 15-5-2020
Nieuw Project via Vrijwilligers achter de Computer nu ook voor Naerdincklant
Over de veeneiken uit de Bloemendalerpolder (en de Honswijkerpolder)RCE de officiële versie van de minidocumentaire
13de eeuw voor Chr. tot 4de eeuw na Chr.
de mysterieuze steen in Pinetum Blijdensteinminidocumentaire van onze vrienden van
vondst van het jaar 2022, te HilversumKijk op Cultuur
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Extern

Externe publicaties zijn een essentiële onderdeel van deze bibliotheek om tot een compleet overzicht van ons eigen archeologie te komen. Soorten en maten. Soms kunnen wij ze zelf online brengen. Dan kunnen wij ervoor verantwoordelijk zijn. Maar een hoop is ergens, fysiek op een server maar inhoudelijk op een of ander platform bij iemand anders in beheer. Dat is natuurlijk prima. Maar wij kunnen niet instaan voor de bereikbaarheid, waar wij geen macht over hebben. Maar om alles op ons eigen server te plaatsen is toekomst muziek. Ook zijn er platforms waar stukken, vaak zeer interessante, alleen in een leesmodus beschikbaar zijn.

Dus naast dat wij openstaan voor allerlei nieuwe of betere linkjes, horen wij graag als u een dode link constateert.

Stukken, Linkjes of Dode Linkjes kunt u hier aanmelden

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Westerheem Collectie
Periodiek van het landelijke AWN; ook haar opvolgers zijn hiervandaan toegankelijk
Archeologische Rapporten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Verzameling alle Professionele Archeologische Rapporten van Nederland
Stichting Stad en Lande van Gooiland
Archeologische Collectie
Publicaties Museum Hofland
Vele Publicaties rakende aan de Naerdincklantse Archeologie
Tijdschrift Holland & Voorgangers
.
Geopark Gooi & Vechtstreek
.
Historische kring Albertus Perk
Historisch vereniging voor HilversumDe Grenzen van het Gooi
Tussen Vecht en Eem
Archief met vele onderwerpen betreffend het Naerdincklant; eerste overzicht Gooise Archeologie
Geopark Gooi en Vecht
.
Archeologische en historisch-geografische elementen in een natuurgebied1992W.H. Wimmers; R.R. van Zweden
Antropogene achtergronden van de Gooise natuurgebiedeneerste overzicht Gooise Arecheologieniet onfeilbaar, goed beginpunt serieuze studie
Het culturele erfgoed van een natuurgebied1993W. Wimmers, W. Groenman v Waateringe, T. Spek
Honderden eeuwen menselijke activiteit in het natuurlandschap van de Bussumer- en Westerheide
Hilversumsche Oudheden1856L.J.F Janssen, A. Perk
Historisch waardevolle werk, sommige dingen waar, andere fals
Catalogus Verzameling Oudheden tentoongesteld in de Sijpe1903alleen online te lezen
Nieuw Loosdrecht; oa Vondsten gedaan op de Sijpenstein
Gooische Omtrekken1917Hilfert
 Van groote steenen; overdruk uit Vooruit, vrijzinnig Nieuwsblad voor het Gooialleen online te lezen
Historische Tentoonstelling Hilversum 19281928Veel archeologische informatie
gehouden in het hoofdgebouw van de Gooi & Eemlander, Hilversumalleen online te lezen
Oudheidkundige mededelingen Rijksmuseum voor Oudheden 161935F.C. Bursch
Oudheidkundig Onderzoekingen te Hilversum, 1934Gezocht
Oudheidkundige mededelingen Rijksmuseum voor Oudheden 181937F.C. Bursch
Grafvormen in het NoordenGezocht
De Grenzen van het Gooi1938J.B. Rodenburg
Zeer vol informatie; Foto’s van verdwenen grenspaaltjes
Over Gawegen en Gooweteringen in het Gooi1941F. Leyden
overdruk KNAGalleen online te lezen
Zandafgravingen In Het Gooi1955J. L. Kloosterhuis
Sand excauatiom in the ,,Gooi” area
Karolingische Schatvondst te Bikbergen2015A. Cruysheer, B. vd Veen, O. Langendorff
Overdruk uit De Beeldenaar
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::