ALLE OBJECTEN VAN DE MAAND >>

juli 2021

winnaar Cor Veenman uit Naarden met de eerste kruik foto sascia vos

Vondst van het Jaar 2021

Vermoedelijke resten van van een verveendershuisje te Ankeveen

Door Cor Veenman

Soms is een vondst aandacht waard omdat het uit zichzelf een object is van bovenregionaal, zelfs internationaal belang. Dan is het geen moeite een universiteit te vinden, die onderzoek erop wil doen. Media happen lustig toe en musea willen het al te graag tentoonstellen.

Soms echter is het verhaal de grote schat. En al is het verhaal slechts van regionaal belang, het kan van groot regionaal belang zijn. Dan zullen professionele instantie niet snel in de rij staan het onderzoek te doen en de regionale media laten klaarblijkelijk dan ook eerder verstek gaan.

applaus voor de winnaar foto sascia vos

Wij kunnen als kleine vereniging de wereld hierin niet veranderen. Althans niet op korte termijn. Wel kunnen wij het onze doen, het belang ervan erkennen, zelf onderzoek oppakken en vooral bekend maken aan de wereld. En eenmaal per jaar hebben wij eventueel de mogelijkheid de ontdekker, diegene die alles aan het rollen bracht, in het zonnetje te zetten.

Een foto in de krant verdient Cor Veenman zonder meer. Niet dat één van zijn vondsten van museale waarde is. Vandaar de mededeling van het provinciaal depot aan hem dat ze niets ermee wilden. Alles reeds aanwezig, beter, completer, gaver. Over enig waarde als vondstcomplex, geen gedachtes bij de provincie.

Hollandse Ankeveense Plas waar de vondsten zijn gedaan

Maar Cor is een doorzetter. Naast recreatieve zwemmer is hij ook wetenschapper. Dus hij begrijpt dat het misschien toch waardevol is, al wil de officiële instantie dat niet zien. Via het internet komt hij uit bij AWN Naerdincklant. Er daar zijn wij zeer blij mee. Want wij vinden dat Cor op iets belangrijks is gestuit. En met zijn doorzettingsvermogen en benadering van ons, zien wij hem als terechte winnaar van de Vondst van het Jaar 2020.

Misschien was hier een veenschuur. Het is echter zeer waarschijnlijk een woninkje geweest, gezien het consumptie aardewerk en vloertegels. Dezelfde vloertegels bevinden zich in situ in oude huisjes in de buurt.

foto Sander Koopman

De eerste vondst was meteen al een bijna complete kruik. Andere vondsten zijn gewoon op zicht naar boven gehaald. Voor het verhaal een saillante vondst was een verweerd stuk ijzer. Het bleek afkomstig van een verveningsschep. Een belangrijk object in het dagelijks leven van een vervener.

Uit de plassen hier zijn geen officiële vondsten bekend. Aan de hier dus zo zeldzame relicten van de kleine man, die het plassenlandschap met eigen spierkracht stukje bij beetje gevormd heeft, hechten wij een groot cultuurhistorische waarde.

een anoniem eilandje in de Hollandse Ankeveense Plas op de hoogtekaart

Wij vragen ons af of op één van de andere vele anonieme eilandjes nog meer te vinden zou zijn. Kijkt u dus maar goed uit bij uw zwem-, roei- of kanotochten van de zomer. Uw waarneming kan het verhaal van onze geschiedenis verder helpen. Onze vondstcoördinator is immer bereid u met raad en daad bij te staan.

foto Sander Koopman

Cor, hartelijk dank hiervoor!