Gepland in 2021

Covid volente

Nieuwjaars Borrel

Dinsdag 2 februari

Basiscursus Archeologie 2021

vanaf Zaterdag 6 februari

AWN Naerdincklant organiseert op 6 zaterdagen in feb. t/m apr. 2021 een Basiscursus Archeologie. Tijdens deze cursus leert u in theorie en praktijk wat u als amateurarcheoloog wilt en moet weten.

Voor informatie: Secretariaat AWN Naerdincklant

AWN Voorjaarslezing

Woensdag 14 april

Alexander van de Bunt, Wee de Overwonnenen

Heb je altijd willen weten hoe Nederland er tweeduizend jaar geleden uitzag? Wie woonde er hier, wat voor taal spraken ze, wat waren hun gebruiken en bovenal waar kwamen ze vandaan? In ‘Wee de overwonnenen’ duiken we in de wereld van de Bataven, Cananefaten, Friezen en Romeinen rond het begin van onze jaartelling.

 

Algemene Ledenvergadering 2021

Woensdag 21 april

.

 

Activiteitenagenda 2020

GEBEURD IN 2019

.

woensdagavond 11 november eindejaarsvondstenavond

.Wegens Omstandigheden Afgelast

.

 

Reeds gebeurd dit jaar

 

→Vondst van het Jaar

..

.

Vondst van het Jaar

Vanaf dit jaar willen we de zoekende archeologische vrijwilliger jaarlijks vereren. Daarom hebben we de Naerdincklantse Archeologische Vondst van het Jaar ingesteld.

De voordrachtsperiode voor het komend jaar is vanaf nu geopend.

Winnaar is bekend gemaakt op de nieuwjaarsborrel
Donderdag 6 februari 2020.

!!!Meer Nieuws Binnenkort!!!!

Ook alvast in uw agenda te zetten voor volgend jaar:

dinsdagavond 11 februari Naerdincklant Kaderavond

dinsdag 25 februari Lezing:
De grenzen van de wildernis. 
Een onderzoek naar de maximale uitbreiding van het veen aan de randen van het Gooi
door drs. Sander Koopman

Tot zo’n 1.000 jaar geleden werd het Gooi omringd door grote veengebieden: een ondoordringbare wildernis! Vanaf de middeleeuwen hebben ontginningen en turfwinning ervoor gezorgd dat er veel veen is verdwenen. Restanten van veen vinden we nog op diverse plekken in en langs het Gooi, zoals bij de Egelshoek, Gijzenveen, Monnikenberg en het Hilversums Wasmeer. Het vraagstuk tot waar het veen rondom het Gooi heeft gelegen, houdt landschapsonderzoekers al tientallen jaren bezig. De lezing “De grenzen van de wildernis” gaat eerst in op de zeespiegelstijging en de landschapsontwikkeling in West-Nederland in het Holoceen en doet daarna verslag van de spannende speurtocht naar de grenzen van de veenbedekking rondom het Gooi, en de onverwachte resultaten die dit unieke onderzoek heeft opgeleverd.

donderdagavond 12 maart voorjaarsvondstenavond

 

woensdag 16 september 20.00 Lezing:

Jan Verhagen
Over Romeinse Waterwerken in de Rijn-Maas Delta en in het bijzonder
Zijn Onderzoek bij Nigtevecht & Overmeer. Maximaal 15 aanwezigen, geprobeerd wordt de lezing te stremen

Aanmelden per e-mail bij Secretariaat AWN Naerdincklant uiterlijk 13 september met opgave van aantal personen. Maximaal 15 deelnemers, op volgorde van inschrijving. U ontvangt een bevestiging.
.
Zaal is vanaf 19.30 open
.

 

Najaarslezing in tijden van pest. 15 toehoorders gaven zich tijdig op. We hadden wel meer geïnteresseerden kunnen inboeken maar het mocht niet. Helaas is het ook niet gelukt de lezing te streamen. Dat is jammer voor allen. Lezers verhaal zal toekomstig nog wel aandacht trekken. Heb nog even geduld.

Jan Verhagen is wat later begonnen met zijn studie. Romeinse waterwerken is het onderwerp van zijn promotiestuk. Vanuit zijn Zevenaar, vanwaar hij tevens voorzitter van zijn regionale AWN, kent hij de Romeinse archeologie al te goed. Hij kent de bronnen uitstekend. Hij heeft de Peutingerkaart aandachtig bekeken. Een merkwaardig verspringen van miles (de kilometerpaaltjes) viel hem op. Wij kunnen zijn oplettendheid alleen maar toejuichen.

Enkele noviteiten en minder bekende feiten leidden het één en ander in. Elst op de kaart, een mooie promotie, de enige staatsdam van het rijk aan de splitsing van Waal en Rijn, om stroomvolume en bevaarbaarheid van beiden te regelen. Het was zijn tijd ver vooruit. Omdat blijkt dat de IJssel pas in de vroege middeleeuwen ontstond, moeten noordelijk lopende kanalen in onze streek gezocht worden, de Vecht.

Lezer zette zijn hypothese uiteen, waarin vanuit een Rijn, van veenmeertje naar veenmeertje een route noordwaarts gegraven werd naar het Almere. Wellicht vandaar een doorgang naar de Waddenzee. Lezer ontvouwde zijn speurtocht naar mogelijk tracés en pogingen met boorwaarnemingen dit aannemelijk te maken. Een gedurfde onderneming, die hopelijk een kritische slotbeschouwing zal weten te doorstaan.

Wij wensen hem een voorspoedige promotie toe.

.

 ‘        ‘    ‘  ‘ ‘ ” * *  *  * * ” ‘ ‘  ‘    ‘        ‘