Mottekasteel vanuit een andere hoek

De AWN-Rijnstreek heeft subsidie gekregen voor het project “Verjonging en Digitalisering”. Daarvan zijn nu 2 metaaldetectoren en een drone aangeschaft. Het doel is om binnen de grenzen die het Verdrag van Malta ons oplegt toch onderzoek te kunnen blijven doen, door gebruik te maken van nieuwe technieken. Op die manier willen we een jonger publiek bereiken.

Het eerste begin is gemaakt: in oktober en november is het terrein in Voorschoten onderzocht waar de resten van een 13e eeuwse mottekasteel moeten liggen. Er is geoefend met de drone, de metaaldetectoren en met de grondradar van de landelijke AWN.

Via deze link kun je het filmpje zien dat met de drone van het terrein is gemaakt.

Wordt vervolgd!