De Renus reeks is een serie rapporten over opgravingen die de AWN-afdeling Rijnstreek afgelopen decennia heeft uitgevoerd onder eigen verantwoordelijkheid. De rapporten zijn geschreven door een aantal actieve leden die (meestal) ook bij de opgravingen betrokken waren. De Renus Reeks Rapporten zijn een technische verantwoording van de opgraving, vooral bedoeld om de gegevens zo duidelijk mogelijk vast te leggen. Immers, na de opgraving rest alleen deze documentatie.

Hieronder vindt u een lijst van de rapporten en de e-books in PDF vorm. U bent vrij om deze rapporten te downloaden. Veel plezier met het lezen van onze rapporten.

(Losse geprinte exemplaren zijn te bestellen via ons mailadres, awnrijnstreek@hotmail.com.  Prijzen zijn exclusief verzendkosten.)

 

Nr. 1, Pierre van Grinsven en Menno Dijkstra, De vroeg-middeleeuwse nederzetting te Koudekerk aan den Rijn. Een bijna vergeten opgraving in de Lagewaardse polder (169 p.)  UITVERKOCHT  

RR 1

Nr. 2, Menno Dijkstra, Leo den Hollander en Hans van der Meulen, Lisse – Kaaspakhuisje. Archeologische vondsten uit de Nieuwe Tijd bij het ‘Kaaspakhuisje’ in het centrum van Lisse (45 p.). Leden € 14,50 ; niet-leden € 16,50   

RR 2

Nr. 3, Pierre van Grinsven en Dick van der Kooij (met een bijdrage van S. Comis), Hazerswoude-Dorp – Dorpsstraat 67. Verslag van een proefsleuf met sporen uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd in de gemeente Rijnwoude (50 p.). Leden € 14,50 ; niet-leden € 16,50   

RR 3

Nr. 4, Menno Dijkstra (met een bijdrage van Wim Kuijper), Terug naar Katwijk. Archeologisch onderzoek door de AWN-Rijnstreek in de Zanderij Westerbaan, 1998 en 2003 (74 p.). UITVERKOCHT   

RR 4

Nr. 5, Pierre van Grinsven, Het Wapen van Voorschoten, 2013. (71 p.). UITVERKOCHT 

RR 5

Nr. 6, Dick van der Kooij, Suus Sprey & Hans Postma, Romeins Bodegraven, 2013. (146 p.) UITVERKOCHT 

RR 6

Aanvulling op Renus Reeks 6, Romeins Bodegraven:
H. Postma en S. Sprey,  Het castellum in Bodegraven: nadere overwegingen betreffende Romeins Bodegraven, 2019 (alleen pdf)

RR 6-suppl

Nr. 7, Pierre van Grinsven e.a., Archeologisch onderzoek in Nieuwveen, locatie Muggenlaan. Een opgraving in Nieuwveen in 2012 door de vrijwilligers van de AWN-afdeling Rijnstreek en van de Historische Kring Liemeer, 2018. (69 p.). Leden € 18,25 ; niet-leden € 20,-   

RR 7

Nr. 8, Pierre van Grinsven (met een bijdrage van S. Bloo), Archeologisch onderzoek op het terrein van Donklaan 78 in Voorschoten, 2018. (47 p.) Leden € 16,- ; niet-leden € 18,-  

RR 8

Nr. 9, Pierre van Grinsven en Marieke van Dinter, Verkennend booronderzoek naar de ligging van de Oude Bodegrave te Bodegraven, gemeente Bodegraven-Reeuwijk, mei 2015, 2018. (39 p.). Leden € 14,- ; niet-leden € 16,-   

RR 9

Nr. 10, Pierre van Grinsven, Archeologisch onderzoek op het HEMA-terrein (voormalige Gevers Deynootschool) in Voorschoten (in 2004), 2018. (41 p.). Leden € 12,- ; niet leden € 14,-   

RR 10

Nr. 11, Pierre van Grinsven, Archeologische begeleiding plangebied Boeckhorst in de gemeente Noordwijk :  Rapport van een archeologische begeleiding van het plangebied Boeckhorst in de gemeente Noordwijk, uitgevoerd door de AWN-afdeling Rijnstreek in maart 2008, 2020. (24 p.) Leden € 12,- ; niet-leden € 14,-   

RR 11

Nr. 12, Els Koeneman en Pierre van Grinsven, Romeinse bodemvondsten in oude sloten bij boerderij Paardenburgh in Bodegraven – IN VOORBEREIDING

Nr. 13, Pierre van Grinsven, Verkennende booronderzoeken in de gemeente Waddinxveen. Een bodemonderzoek op het terrein Alblas in Waddinxveen, Zuidkade 62, en verkennend booronderzoek naar de locatie van de oude kerk van Waddinxveen, 2018. (53 p.). Leden € 15,- ; niet-leden € 17,-  

RR 13

Nr. 14, L.A. den Hollander, met een bijdrage van W. Kuijper, Een vroegmiddeleeuwse waterput in de Gemeente Oegstgeest, Nieuw-Rijngeest-Zuid (in 2012) .- 2018. (26 p.) Leden € 12,- ; niet-leden € 14,-   

RR 14

Nr. 15, Pierre van Grinsven, Treubstraat 12-14, Voorschoten, Archeologisch onderzoek op de locatie van het voormalige pand van glashandel Van Aken in 2005 .- 2020. (60 p.).  Leden € 16,- ; niet-leden € 18,- 

RR 15

Nr. 16, Pierre van Grinsven, Archeologisch onderzoek in Sassenheim op het terrein gelegen aan de Hoofdstraat 250-254 en aan de Kerklaan 3-5 in 200 .- 2019. (31 p.) Leden € 14,- ; niet-leden € 16,-  

RR 16

Nr. 17, Levina de Bree(+), Suus Sprey en Leo den Hollander, Archeologische begeleiding bij de ontgraving voor het Stepping Stone Gebouw en het Theaterterrein in Alphen aan den Rijn in 2003 .- 2020. (63 p.). Leden € 16,- ; niet-leden € 18,-    

RR 17

Nr. 18-A, Leo A. den Hollander, Dick van der Kooij, Suus Sprey, Alphen aan den Rijn – de Hoorn 1998. Bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd: een stenen Kamer, boerenhofstede en de buitenplaats Swanendrift .-2020. Deel A, (132 p.) Leden € 23,-  ; niet-leden € 26,-

RR 18a

Nr 18-B, Leo A. den Hollander, Dick van der Kooij, Suus Sprey, Alphen aan den Rijn – de Hoorn 1998. Bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd: een stenen Kamer, boerenhofstede en de buitenplaats Swanendrift .- 2020. Deel B (catalogus), (176 p.) Leden € 32,-  ; niet-leden € 36,-

RR 18b

Nr. 19, Pierre van Grinsven en Frans Nieuwenhout. Een kleine Merovingische nederzetting ontdekt bij een publieksopgraving in Katwijk 2018 .- 2022. (96 p.)  Leden € 25,- ; niet-leden € 27,- .

RR 19

Nr. 20,  Pierre van Grinsven, Ruurd Kok, Han Maksymiak. Archeologisch metaaldetectieonderzoek naar het Canadese kamp bij kasteel Oud-Poelgeest te Oegstgeest .-  2021 (xx p) 

RR 20

Nr. 21, Leo den Hollander, met bijdragen van Piet de Baar. Karin van der Veen en B. Beerenhout.  Rapport over de noodopgraving naar aanleiding van de reconstructie van huis 14 en 15 van het Jeruzalemshof te Leiden in 1995 .- 2022.  (76 p,) Leden € 20 ; niet-leden € 22.

RR 21

Nr. 22, Pierre van Grinsven en Gabor Mooij. Archeologisch onderzoek op locatie Steeksterweg 75 te Alphen aan den Rijn 2013 .- 2023  (33 p.)

RR 22