De Renus reeks is een reeks van rapporten van grotere opgravingen. Losse exemplaren zijn te bestellen via ons mailadres. Prijzen zijn exclusief verzendkosten. awnrijnstreek@yahoo.nl

Ter zijner tijd zijn verschillende rapporten hier gratis te downloaden.

Nr. 1, Pierre van Grinsven en Menno Dijkstra, De vroeg-middeleeuwse nederzetting te Koudekerk aan den Rijn. Een bijna vergeten opgraving in de Lagewaardse polder (169 p.) Leden € 24,- ; niet-leden € 26,- UITVERKOCHT

Nr. 2, Menno Dijkstra, Leo den Hollander en Hans van der Meulen, Lisse – Kaaspakhuisje. Archeologische vondsten uit de Nieuwe Tijd bij het ‘Kaaspakhuisje’ in het centrum van Lisse (45 p.). Leden € 14,50 ; niet-leden € 16,50

Nr. 3, Pierre van Grinsven en Dick van der Kooij (met een bijdrage van S. Comis), Hazerswoude-Dorp – Dorpsstraat 67. Verslag van een proefsleuf met sporen uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd in de gemeente Rijnwoude (50 p.). Leden € 14,50 ; niet-leden € 16,50

Nr. 4, Menno Dijkstra (met een bijdrage van Wim Kuijper), Terug naar Katwijk. Archeologisch onderzoek door de AWN-Rijnstreek in de Zanderij Westerbaan, 1998 en 2003 (74 p.). Leden € 15,- ; niet-leden € 18,-

Nr. 5, Pierre van Grinsven, Het Wapen van Voorschoten, 2013. (71 p.). Leden € 15,- ; niet-leden € 18,-

Nr. 6, Dick van der Kooij, Suus Sprey & Hans Postma, Romeins Bodegraven, 2013. (146 p.) Leden € 21,50 ; niet-leden € 24,-

Als aanvulling op dit Rapport nog enige interessante overwegingen over het Castellum van Bodegraven van Hans Postma, 2019: https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/rijnstreek/wp-content/uploads/2019/05/Het-castellum-van-Bodegraven-28-03-2019-AWN-1.pdf

Nr. 7, Archeologisch onderzoek in Nieuwveen, locatie Muggenlaan. Een opgraving in Nieuwveen in 2012 door de vrijwilligers van de AWN-afdeling Rijnstreek en van de Historische Kring Liemeer, 2018. (69 p.). Leden € 18,25 ; niet-leden € 20,-

Nr. 8, Pierre van Grinsven (met een bijdrage van S. Bloo), Archeologisch onderzoek op het terrein van Donklaan 78 in Voorschoten, 2018. (47 p.) Leden € 16,- ; niet-leden € 18,-

Nr. 9, Pierre van Grinsven en Marieke van Dinter, Verkennend booronderzoek naar de ligging van de Oude Bodegrave te Bodegraven, gemeente Bodegraven-Reeuwijk, mei 2015, 2018. (39 p.). Leden € 14,- ; niet-leden € 16,-

Nr. 10, Pierre van Grinsven, Archeologisch onderzoek op het HEMA-terrein (voormalige Gevers Deynootschool) in Voorschoten (in 2004), 2018. (41 p.). Leden € 12,- ; niet leden € 14,-

Nr. 11, Pierre van Grinsven, Archeologische begeleiding plangebied Boeckhorst in de gemeente Noordwijk :  Rapport van een archeologische begeleiding van het plangebied Boeckhorst in de gemeente Noordwijk, uitgevoerd door de AWN-afdeling Rijnstreek in maart 2008, 2020. (24 p.) Leden € 12,- ; niet-leden € 14,-

Nr. 12, Els Koeneman en Pierre van Grinsven, Romeinse bodemvondsten in oude sloten bij boerderij Paardenburgh in Bodegraven – IN VOORBEREIDING

Nr. 13, Pierre van Grinsven, Verkennende booronderzoeken in de gemeente Waddinxveen. Een bodemonderzoek op het terrein Alblas in Waddinxveen, Zuidkade 62, en verkennend booronderzoek naar de locatie van de oude kerk van Waddinxveen, 2018. (53 p.). Leden € 15,- ; niet-leden € 17,-

Nr. 14, L.A. den Hollander, met een bijdrage van W. Kuijper, Een vroegmiddeleeuwse waterput in de Gemeente Oegstgeest, Nieuw-Rijngeest-Zuid (in 2012), 2018. (26 p.) Leden € 12,- ; niet-leden € 14,-

Nr. 15, Pierre van Grinsven, Treubstraat 12-14, Voorschoten, Archeologisch onderzoek op de locatie van het voormalige pand van glashandel Van Aken in 2005, 2020. (60 p.).

Nr. 16, Pierre van Grinsven, Archeologisch onderzoek in Sassenheim op het terrein gelegen aan de Hoofdstraat 250-254 en aan de Kerklaan 3-5 in 2003. 2019. (31 p.) Leden € 14,- ; niet-leden € 16,-

Nr. 17, Levina de Bree(+), Suus Sprey en Leo den Hollander, Archeologische begeleiding bij de ontgraving voor het Stepping Stone Gebouw en het Theaterterrein in Alphen aan den Rijn in 2003, 2020. (63 p.). Leden € (nog vast te stellen), niet-leden € (nog vast te stellen).

Nr. 18, Leo A. den Hollander, Dick van der Kooij, Suus Sprey, Alphen aan den Rijn – de Hoorn 1998. Bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd: een stenen Kamer, boerenhofstede en de buitenplaats Swanendrift, 2020. Deel A, 132 p. Leden € (nog vast te stellen), niet-leden € (nog vast te stellen). Deel B (catalogus), 176 p. Leden € (nog vast te stellen), niet-leden € (nog vast te stellen).