Renus Waarnemingen Reeks 

Archeologische waarnemingen: te groot voor  het Renus Tijdschrift, te klein voor de Renus Reeks

Wat meer dan een raapvondst, wat minder dan een opgraving

 

Nr 1     Rom Perenboom en Pierre van Grinsven .- Archeologische waarneming Schoolstraat 13 Voorschoten .- 2023 

Nr 2    Pierre van Grinsven en Rom Perenboom .- Archeologische waarneming Voorstraat 56 Voorschoten .- 2023   

Nr 3     Pierre van Grinsven .- Archeologische verkenning naar het kasteel Starrenburg in Voorschoten .- 2023