De AWN-afdeling no. 6 Rijnstreek bestaat uit de Gemeenten: Alphen aan den Rijn (inclusief Boskoop en Rijnwoude); Bodegraven-Reeuwijk; Hillegom; Kaag en Braassem; Katwijk; Leiden; Leiderdorp; Lisse; Nieuwkoop; Noordwijk (inclusief  Noordwijkerhout); Oegstgeest; Teylingen; Voorschoten; Waddinxveen; Zoeterwoude; Zuidplas.

Bestuur:

Voorzitter: Joost Vorst
Secretaris: vacant
Penningmeester: Els Koeneman
Redactie Renus tijdschrift: Piet de Baar
Redactie RenusReeks & coördinatie correspondenten: Pierre van Grinsven

Postadres: awnrijnstreek@yahoo.com
AWN Rijnstreek
Archeonlaan 1A
2408 ZB Alphen aan den Rijn
Telefonisch bereikbaar tijdens de schervenavond en middag: maandag: 20-22.00 uur en dinsdag: 11.00-16.00 uur. 0172-745032

AWN-correspondenten:

AWN-correspondenten zijn leden die het aanspreekpunt zijn en contact onderhouden met de Gemeente en de betreffende ambtenaren, historische verenigingen en burgers.

Alphen aan den Rijn: Gabor Mooij, gabor@mooij.info / tel: 0172-243875
Bodegraven-Reeuwijk: Chris Zwaan
Katwijk: Pierre van Grinsven, rooserna@xs4all.nl
Noordwijk: Peter Bakker, germanicvsx@hotmail.com
Oegstgeest: Henk Hegeman, hehehegeman@gmail.com
Voorschoten: Dick van der Kooij, dvanderkooij7@kpnmail.nl / tel: 071-5764072
Warmond (Gemeente Teylingen): Han Maksymiak, tel: 071-3010903 / 06-37338842;  hanenineke@casema.nl

Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek-werkgroep Archeologie: Desiré Paridon

 Veldwerkcoördinatoren: Dick van der Kooij, Leo den Hollander, Suus Sprey en Pierre van Grinsven

Vondstmeldingen:

Als u iets gevonden heeft waarvan u denkt dat het van belang kan zijn, of als u weet dat anderen vondsten hebben gedaan, belt u dan a.u.b. met een van de volgende mensen:

Voorschoten: Dick van der Kooij, tel: 071-5764072
Leiden, Leo den Hollander, tel: 071-5312172
Alphen aan den Rijn, Suus Sprey, tel: 0172-494986  óf Gabor Mooij tel: 0172-243875

Ook houden wij ons aanbevolen voor melding van plaatsen waar graafwerkzaamheden plaats (gaan) vinden. Help mee het bodemarchief te redden: een kleine vondst kan het begin van iets belangrijks zijn!

Lid worden: gaat via de landelijke AWN website.
Basislidmaatschap: € 55,- per jaar.
Leden ontvangen vijf maal per jaar het tijdschrift Archeologie in Nederland
Studenten en jongeren t/m 27 jaar  € 30,00
Huisgenoot (meerdere personen op één adres) € 25,00

Jongeren vanaf 12 jaar zijn van harte welkom bij de AWN. Jonge AWN-leden kunnen meedoen aan de activiteiten en zomerkampen van de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis. Meer info over de jeugdbond: njbg.nl

Landelijke activiteiten en informatie uit de andere afdelingen is te vinden op: www.awn-archeologie.nl

Landelijk organiseert de AWN onder meer:
* graafweken in de zomer
* landelijke studiedagen, verspreid over het jaar: die kunnen gaan over aardewerk, bouwhistorie en opgravingstechnieken, maar ook over de wetten en regels die de bescherming van het archeologisch bodemarchief mogelijk maken.
*De AWN doet mee aan de Nationale Archeologiedagen in oktober en de Reuvensdagen in november

Regionale activiteiten, afdeling Rijnstreek:
*Lezingen over archeologisch relevante onderwerpen in de regio.  (zie Home)
*Opgravingen, boringen, zelfstandig & samen met beroepsarcheologen. Uitwerkingen van opgravingen en restauratie

Onze statuten: 

https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/rijnstreek/wp-content/uploads/2017/12/StatutenAWNRijnstreek.pdf