In het najaar van 2018 werd een opgraving uitgevoerd in de Zanderij in Katwijk door de AWN-Rijnstreek (Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie).  Bij proefsleuvenonderzoek in 2010 zijn akkers, ploegsporen en, paalkuilen  en de uiteinden van twee vermoedelijk middeleeuwse huizen aangetroffen (ADC rapport 2846, 53-54).  De archeologische begeleiding de werkputten en publiekopgraving was in handen van Willem Jezeer van het  ADC en Channa Cohen Stuart.

 • Partners
 • Tijdspad
 • Lezingen  in het Katwijks Museum
 • Verslagen van de opgraving

Partners

 • AWN-afdeling Rijnstreek
 • Provincie Zuid-Holland
 • AWN landelijk hoofdbestuur
 • ADC
 • Gemeente Katwijk
 • Vastgoedontwikkelaar Campri.
 • Aannemer Noorlander groep

 


Tijdspad:

 • Instructie opgravingsweek AWN 17 – 21 september 2018
 • Publieksopgraving:   24 september tot vrijdag 19 oktober
 • Officiële opening op 24 september 2018. Welkomstwoord door Joost Vorst
 • zaterdag 13 oktober Open Dag tijdens de Nationale Archeologie Dagen.

Geschiedenis van de Zanderij door P.J.M. de Baar. Klik hier

Lezingen  in het Katwijks Museum om 20:00 uur op de woensdagen Klik hier voor de korte beschrijving:


Opgravingsverslagen. Klik hier.
Voorlopige samenvatting november 2018.
Klik hier.

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief 1: februari 2019. Klik hier.
Nieuwsbrief 2: mei 2019. Klik hier.
Nieuwsbrief 3: augustus 2019. Klik hier.