Activiteiten

 
AWN-afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland organiseert lezingen en excursies voor haar leden.
Niet alleen het opdoen van kennis maar ook gezelligheid speelt daarbij een belangrijke rol.
 
Samen met AWN-afdeling Nijmegen e.o. wordt jaarlijks de Basiscursus Archeologie verzorgd.
De vaardigheden die daarbij opgedaan zijn komen goed van pas bij het veldwerk en vondstverwerking die door onze vereniging georganiseerd worden.
 
Verder beschikken we over veldwerkverslagen van onze opgravingsprojecten. Deze zijn nu nog grotendeels analoog, maar zullen geleidelijk digitaal beschikbaar komen.