Activiteitenprogramma

Tentoonstelling “Gevonden voorwerpen – Hoogtepunten van de Gooise archeologie” 2017-2018

Vanaf herfst 2017 is in het Geologisch Museum Hofland de tentoonstelling “Gevonden Voorwerpen” te zien. Deze tentoonstelling is een gezamenlijke productie van AWN Naerdincklant en Geologisch Museum Hofland,  vanaf september 2017 tot en met december 2018.
Locatie: Geologisch Museum Hofland, Hilversumseweg 51 Laren Toegang: u betaalt de reguliere museumtoegang. MJK gratis toegang.

Leergang Gooiologie: cursus Archeologie tussen Vecht en Eem,  najaar 2018

In deze cursus maakt u kennis met de boeiende archeologie van het gebied tussen Vecht en Eem. De eerste twee avonden staan we stil bij de ontwikkeling van het landschap, de bodem en de vegetatie en de wisselwerking hiervan met de archeologie. Deze wisselwerking bestaat uit diverse aspecten: de geschiktheid van het landschap voor menselijke occupatie, beschikbaarheid van gesteenten als grondstoffen voor de prehistorische mens en de invloed van de mens op bodemprofielen en vegetatie.
De avonden daarna gaan over de prehistorie en de Romeinse tijd tot en met het recente verleden. Deze twee avonden worden elk geïllustreerd met een korte rondleiding door de tentoonstelling “Gevonden Voorwerpen” in Geologisch Museum Hofland. De cursus wordt afgesloten met een fietsexcursie op zaterdag 20 oktober waarbij de behandelde onderwerpen in het veld worden bekeken.
Woensdag 26 september: “Het ontstaan van het landschap”.
De ijstijden, zeespiegelstijging, veengroei en het ontstaan van de Vecht.  Landschap als basis voor de menselijke occupatie. Mogelijke casestudies: Hilversum, Hoorneboegse heide, Aadjesberg, Nieuwe Keverdijkse polder.
Docent: Sander Koopman
Woensdag 3 oktober: “Bodemvorming en vegetatieontwikkeling in het Holoceen”.
De wisselwerking daarvan met de mens. Mogelijke casestudies: Stuifzand ’t Bluk, Monnikenberg, Gijzenveen.
Docent: Jan Sevink
Woensdag 10 oktober: “Archeologie van het paleolithicum  t/m de IJzertijd”.
Artefacten en vondsten uit het Gooi. Grafheuvels, bronzen voorwerpen en raatakkers. Mogelijke casestudies: de Hoorneboegse heide, tijdlagen in het landschap. Zuiderheide als bakermat van de Gooise archeologie.
Docent: Sander Koopman met Anne Hartog ( rondleiding)
Woensdag 17 oktober: “Archeologie van de Romeinse tijd tot heden”.
Romeinse vondsten in het Gooi en de Limes in omgeving Utrecht. Vroegmiddeleeuwse vondsten, verdwenen nederzettingen en conflictarcheologie. Mogelijke casestudies: Bussumerheide, Loosdrecht.
Docent: Sander Koopman met Anne Hartog (rondleiding)
Voor informatie over kosten en inschrijving ga naar:  http://www.volksuniversiteitlaren.nl/informatief/product/show/787-gooi-o-logie-archeologie-in-het-gooische-landschap
Voor  andere  vragen, zoals het deels volgen van deze cursus kunt u bellen met de werkgroep Leergang Gooiologie, H.laverman  0623618314.

Vondstenavonden

Donderdag 25 oktober 2018
Dinsdag 19 februari 2019
Woensdag 19 juni 2019
Plaats: Infoschuur, aanvang: 20.00 uur.  Gratis toegankelijk voor leden & relaties van Naerdincklant

Lezing Opgravingen Jonge Convent te Weesp

Donderdag 27 september
Plaats: Infoschuur, aanvang: 20.00 uur.  Gratis toegankelijk voor leden & relaties van Naerdincklant