Algemene Ledenvergadering AWN Rijnstreek 17 april 19:30

Op maandag 17 april vindt om 19:30 de ALV van de AWN afdeling Rijnstreek plaats, je  bent van harte uitgenodigd.

Op de agenda staan de verschillende jaarverslagen (bestuurlijk, archeologisch en financiëel) en de bestuurswissel.
Na afloop van de ALV zal Mark Philippeau een presentatie geven over het Provinciaal archeologisch depot Zuid-Holland, waarvan hij beheerder is.

De locatie is zoals gewoonlijk het Archeologiehuis bij de ingang van Archeon, Archeonlaan 1A te Alphen aan den Rijn