Eremetaal voor oud voorzitter Pierre van Grinsven

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de landelijke AWN, op 13 mei 2023 in Nieuwpoort, ontving onze oud-voorzitter Pierre van Grinsven uit handen van vice-voorzitter Hetty Laverman de AWN erepenning.

Pierre zet zich al jaren met hart en ziel in voor de afdeling Rijnstreek. Hij maakt zich o.a. sterk voor de belangenbehartiging en het correspondentschap bij de verschillende gemeentes, was de grote trekker van de Publieksopgraving in Katwijk in 2018, en is de motor (en meestal de auteur!) achter de stroom Renus Reeks uitgaven die de afgelopen jaren het licht zagen.

             

Welverdiend Pierre, we zijn trots op je!