Dik Parlevliet overleden

Op 8 december overleed aan een slopende ziekte ons zeer gewaardeerde lid Dik Parlevliet uit Katwijk aan Zee. Vooral de laatste tijd was hij, voor zover hij kon, actief met de opgraving Katwijk-Zanderij; zo hield hij de website www.katwijkzanderij.nl bij. In een uitgebreid In Memoriam zal in de eerstvolgende Renus meer aandacht aan zijn persoon en verdiensten geschonken worden.

Post a comment