2019-02-13 lezing Koos Keijzer

Ontstaan van de mens en zijn verspreiding over de aarde.
Dit verhaal beslaat een periode van 7 miljoen jaar en schetst de ontwikkeling van de mens
tot in onze tijd met als hoofdvraag: wanneer, waar en hoe zijn de menselijke soorten
ontstaan en over de aarde uitgezwermd? Antwoorden hierop brengen weer andere vragen
met zich mee: welke rol hebben klimaten, natuurverschijnselen, landschappen en
grondstoffen daarbij gespeeld? Wat zijn de verschillen tussen de huidige mensenrassen?
Waarom winnen Afroamerikanen de 100 meter en Ethiopiërs de marathon? Waaraan kun je
zien dat onze evolutie nog niet is afgerond? Waarom zijn wij de overheersende diersoort op
aarde geworden en hebben Westeuropeanen andere volkeren onderworpen en gebeurde dat
niet omgekeerd? Wat is onze toekomst op aarde?
  
Dr. ir. C.J. (Koos) Keijzer (1950) werkte als wetenschappelijk onderzoeker en docent aan de
Landbouw Universiteit te Wageningen heeft zich daarbij en sindsdien gespecialiseerd in de
genetica, evolutie, natuurkunde en biomechanica. Hij behoort net als u tot de enige diersoort
die vuur leerde beheersen, planten en dieren domesticeerde en zijn voedingspatroon en
lichaam daarmee radicaal veranderde.