2022-05-11 Lezing Castellum in Loowaard – Wil Kuijpers

Het Romeinse Castellum in de Loowaard – lezing door Wil Kuijpers.
Locatie: Verenigingsgebouw “De Schuur”, Hannesstraatje 2A, 6843 NV Arnhem-Zuid
Woensdag 11 mei 20.00 uur, inloop 19:30 uur


In de periode 1969-1995 hebben tientallen amateurarcheologen op de Rijnkade in Arnhem archeologische vondsten gedaan uit de Loowaard bij Duiven. Wil Kuijpers vond met behulp van zijn detector ruim 600 metaalvondsten. Na documentering in 2016 van alle Loowaardvondsten in het PAN-register (Portable Antiquities of the Netherlands) en een diepgravende zoektocht naar alle andere vondsten en publicaties uit de Loowaard, start Wil Kuijpers een wetenschappelijke studie naar de volledige bewoningsgeschiedenis. Want tot die tijd waren vondsten uit de Loowaard maar fragmentarisch onderzocht en gepubliceerd. Zijn onderzoek toont onder andere aan dat – ook al is de archeologische vindplaats vrijwel geheel verdwenen – door systematisch onderzoek van baggervondsten waardevolle nieuwe informatie aan onze kennis over de Romeinse limes in Nederland kan worden toegevoegd. Op deze avond doet Wil verslag van zijn zoektocht naar het vondstmateriaal, het onderzoek zelf en de resultaten van zijn onderzoek. Wil Kuijpers is lid van AWN Afd. 17.